Vytvořte fakturu

V e V - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název V e V
IČO 31348203
TIN 2020343677
DIČ SK2020343677
Datum vytvoření 15 Duben 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo V e V
Harmincova 1/B
84101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 93 535 €
Zisk -55 667 €
Kapitál 76 502 €
Vlastní kapitál -93 966 €
Kontaktní informace
Email vev@vev.sk
Telefon(y) 0265422490
Mobile(y) +421903426996, 0903222551
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 59,859
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 16,992
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 16,992
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 6,381
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 10,611
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 42,669
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 22,943
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 21,491
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 21,491
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,452
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 19,726
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 13,918
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 5,808
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 198
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 198
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 59,859
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -147,682
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 996
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -99,650
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -99,650
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -55,667
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 207,541
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 207,541
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 119,096
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 119,096
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 22,745
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 21,445
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 28,013
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 16,242
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 93,535
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 93,535
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 93,341
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 194
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 147,365
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 18,654
D. Služby (účtová skupina 51) 39,792
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 75,062
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 54,471
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 19,229
4. Sociální náklady (527, 528) 1,362
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,268
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 8,558
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 8,558
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,031
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -53,830
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 34,895
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,837
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,837
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,837
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -55,667
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -55,667
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31348203 TIN: 2020343677 DIČ: SK2020343677
 • Sídlo: V e V, Harmincova 1/B, 84101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 15 Duben 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Mgr. Pavol Sedlák M. Marečka 18 Bratislava 841 07 18.12.1996
  Danka Sedláková M. Marečka 18 Bratislava 841 07 31.03.2009
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Mgr. Pavol Sedlák 6 639 € (100%) M. Marečka 18 Bratislava 841 07
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   21.01.2014Nové sidlo:
   Harmincova 1/B Bratislava 841 01
   20.01.2014Zrušené sidlo:
   Staré Grunty 36 Bratislava 842 25
   31.03.2009Nové predmety činnosti:
   chov a predaj akvaristických rybičiek
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Pavol Sedlák M. Marečka 18 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 18.12.1996
   Danka Sedláková M. Marečka 18 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 31.03.2009
   30.03.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Pavol Sedlák M. Marečka 18 Bratislava 841 07
   24.01.2001Noví spoločníci:
   Mgr. Pavol Sedlák M. Marečka 18 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   23.01.2001Zrušeny spoločníci:
   Tomáš Písecký Kovácsová 68 Bratislava 851 10
   Mgr. Pavol Sedlák M. Marečka 18 Bratislava 841 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Tomáš Písecký Kovácsová 68 Bratislava 851 10
   17.07.1998Noví spoločníci:
   Tomáš Písecký Kovácsová 68 Bratislava 851 10
   Mgr. Pavol Sedlák M. Marečka 18 Bratislava 841 07
   16.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Tomáš Písecký Kovácsová 68 Bratislava 851 10
   Pavol Sedlák M. Marečka 18 Bratislava 841 07
   18.12.1996Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Tomáš Písecký Kovácsová 68 Bratislava 851 10
   Mgr. Pavol Sedlák M. Marečka 18 Bratislava 841 07
   17.12.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Pavol Sedlák M. Marečka 18 Bratislava 841 07
   19.10.1993Nové predmety činnosti:
   polygrafická výroba
   15.04.1993Nové obchodné meno:
   V e V, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Staré Grunty 36 Bratislava 842 25
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   papierenská, kartonážna a knihárska výroba
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením/
   Noví spoločníci:
   Tomáš Písecký Kovácsová 68 Bratislava 851 10
   Pavol Sedlák M. Marečka 18 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Pavol Sedlák M. Marečka 18 Bratislava 841 07