Vytvořte fakturu

ARCUS SLOVAKIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 27.04.2016
Basic information
Obchodní název ARCUS SLOVAKIA
IČO 31348297
TIN 2020345503
DIČ SK2020345503
Datum vytvoření 27 Duben 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ARCUS SLOVAKIA
vilová 2
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 151 513 €
Zisk 4 585 €
Kontaktní informace
Email arcus@arcusnet.sk
Date of updating data: 27.04.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 62,484
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 30,206
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 30,206
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 30,206
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 32,043
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,686
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,686
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 24,059
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 24,059
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 24,059
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 6,298
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,070
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 5,228
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 235
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 235
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 62,484
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 18,685
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 733
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 733
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 6,727
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 6,727
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,585
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 43,799
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 478
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 478
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 43,321
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 3,072
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,072
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 36,110
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,210
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 850
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,079
Date of updating data: 27.04.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 144,934
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 151,513
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 21,942
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 122,992
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 5,300
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,279
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 145,270
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 19,333
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 9,952
D. Služby (účtová skupina 51) 34,390
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 66,725
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 46,023
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 16,720
4. Sociální náklady (527, 528) 3,982
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 320
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 13,068
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 13,068
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,482
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 6,243
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 81,259
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 139
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 139
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -137
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,106
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,521
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,521
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,585
Date of updating data: 27.04.2016
Date of updating data: 27.04.2016
 • IČO :31348297 TIN: 2020345503 DIČ: SK2020345503
 • Sídlo: ARCUS SLOVAKIA, vilová 2, 85101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 27 Duben 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Pavel Balogh Jozefa Cigera Hrnoského 1637/26 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02 08.04.2016
  Ing. Pavol Bazovský Rusovská cesta 3298/17 Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01 08.04.2016
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Pavel Balogh 3 320 € (50%) Bratislava
  IVI, s.r.o. 3 320 € (50%) Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   08.04.2016Nové sidlo:
   vilová 2 Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
   Nové predmety činnosti:
   Počítačové služby
   Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   Noví spoločníci:
   IVI, s.r.o. Rusovská cesta 17 Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Balogh Jozefa Cigera Hrnoského 1637/26 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02
   Ing. Pavol Bazovský Rusovská cesta 3298/17 Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
   26.11.1999Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Balogh Bradáčova 5 Bratislava
   27.04.1993Nové obchodné meno:
   ARCUS SLOVAKIA s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   Prenájom nehnuteľností
   Leasing, prenájom spotrebného a priemyselného tovaru
   Podnikateľské poradenstvo v obchode, výpočtovej technike
   Výroba, inštal. a servis elektrických strojov a prístrojov
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia