Vytvořte fakturu

SYMPEX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SYMPEX
IČO 31348319
TIN 2020295739
DIČ SK2020295739
Datum vytvoření 27 Duben 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SYMPEX
Drotárska cesta 19
81102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 204 135 €
Zisk 51 686 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0262247045, 0263453931
Mobile(y) 0905925837
Fax(y) 0263453932
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,075,871
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,186,516
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,186,516
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 161,276
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 20,922
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 107,435
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 896,883
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 706,611
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 606,669
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 560,243
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 46,426
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 88,048
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 88,048
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 88,048
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,508
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,508
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 9,386
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,579
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 5,807
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 182,744
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 744
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 182,000
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,075,871
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -402,767
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 495
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 495
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -461,587
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -461,587
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 51,686
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,478,638
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 746
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 746
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 313,120
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 150,724
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 150,724
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 156,526
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,788
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,708
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,374
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 43,152
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 2,121,620
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 204,175
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 204,135
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,603
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 200,742
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 790
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 147,398
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 3,677
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 26,326
D. Služby (účtová skupina 51) 24,589
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 20,042
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 14,783
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 5,148
4. Sociální náklady (527, 528) 111
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 970
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 71,694
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 71,694
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 100
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 56,737
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 148,753
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 40
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 40
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,131
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,131
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,091
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 52,646
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 51,686
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015