Vytvořte fakturu

KONTEMO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název KONTEMO
IČO 31348378
TIN 2020319521
DIČ SK2020319521
Datum vytvoření 14 Duben 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KONTEMO
Horná 1
92700
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 42 231 €
Zisk 1 €
Kapitál 24 056 €
Vlastní kapitál 15 159 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0317705795
Fax(y) 0317805474
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 22,185
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 22,159
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,204
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,172
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 32
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 14,693
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 6,264
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,264
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6,563
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,866
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 6,262
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,258
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 5,004
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 26
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 26
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 22,185
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 15,160
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 19,918
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 19,918
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,661
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,661
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -7,420
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 71,979
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -79,399
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,025
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 897
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 897
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 5,444
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,593
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,593
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,616
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,005
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 230
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 684
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 684
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 42,237
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 42,231
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 42,231
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 41,039
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 353
D. Služby (účtová skupina 51) 5,031
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 35,654
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 25,929
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 8,993
4. Sociální náklady (527, 528) 732
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,192
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 36,847
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 6
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 6
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 236
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 236
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -230
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 962
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 961
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 961
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31348378 TIN: 2020319521 DIČ: SK2020319521
 • Sídlo: KONTEMO, Horná 1, 92700, Bratislava
 • Datum vytvoření: 14 Duben 1993
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   16.03.1998Nové obchodné meno:
   KONTEMO, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Horná 1 Šaľa 927 00
   Noví spoločníci:
   ECM ECO Monitoring a.s. IČO: 17 312 094 Rezedova 1 Bratislava 821 01
   MENERT, spol. s.r.o. IČO: 17 330 165 Horná 1 Šaľa 927 00
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michal Ružička Gwerkovej 18 Bratislava
   Ing. Miroslav Wöllner P.J. Palárika 16 Šaľa
   15.03.1998Zrušené obchodné meno:
   KONTEMO, spol. s.r.o., Rezedova l, Bratislava,
   Zrušené sidlo:
   Rezedova 1 Bratislava 821 01
   Zrušeny spoločníci:
   ECO MONITORING Rezedova 1 Bratislava 821 01
   Ing. Juraj Kaprinay Martinčekova 15 Bratislava 821 09
   Jaroslav Majerský Gercenova 21 Bratislava 851 01
   Eva Ružičková Gwerkovej 18 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Černý Šaštínska 12 Bratislava 841 05
   Ing. Juraj Kaprinay Martinčekova 15 Bratislava 821 09
   Jaroslav Majerský Gercenova 21 Bratislava 851 01
   11.12.1996Noví spoločníci:
   ECO MONITORING Rezedova 1 Bratislava 821 01
   Ing. Juraj Kaprinay Martinčekova 15 Bratislava 821 09
   Jaroslav Majerský Gercenova 21 Bratislava 851 01
   Eva Ružičková Gwerkovej 18 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Černý Šaštínska 12 Bratislava 841 05
   Ing. Juraj Kaprinay Martinčekova 15 Bratislava 821 09
   Jaroslav Majerský Gercenova 21 Bratislava 851 01
   10.12.1996Zrušeny spoločníci:
   ECO MONITORING Rezedova 1 Bratislava 821 01
   Marian Hronec Chemická 20 Bratislava 831 04
   Ladislav Lackovič Nobelova 48 Bratislava 831 04
   Jaroslav Majerský Gercenova 14 Bratislava 851 01
   Eva Ružičková Gwerkovej 18 Bratislava 851 01
   Alexander Sokol Holičská 11 Bratislava 851 01
   Ing. Bohuslav Synak Vavilovova 5 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Černý Šaštínska 12 Bratislava 841 05
   Ing. Bohuslav Synak Vavilovova 5 Bratislava 851 01
   14.04.1993Nové obchodné meno:
   KONTEMO, spol. s.r.o., Rezedova l, Bratislava,
   Nové sidlo:
   Rezedova 1 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba a kompletizácia ekologických monitorovacích zariadení
   projektovanie ekologických monitorovacích zariadení
   servisná činnosť ekologických monito- rovacích zariadení
   systémová kompletácia ekologických monitorovacích zariadení
   kovovýroba
   obchodná činnosť
   Noví spoločníci:
   ECO MONITORING Rezedova 1 Bratislava 821 01
   Marian Hronec Chemická 20 Bratislava 831 04
   Ladislav Lackovič Nobelova 48 Bratislava 831 04
   Jaroslav Majerský Gercenova 14 Bratislava 851 01
   Eva Ružičková Gwerkovej 18 Bratislava 851 01
   Alexander Sokol Holičská 11 Bratislava 851 01
   Ing. Bohuslav Synak Vavilovova 5 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Černý Šaštínska 12 Bratislava 841 05
   Ing. Bohuslav Synak Vavilovova 5 Bratislava 851 01