Vytvořte fakturu

TORO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TORO
IČO 31348441
TIN 2020341686
DIČ SK2020341686
Datum vytvoření 22 Duben 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TORO
Strečnianska 11
85106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 747 641 €
Zisk -56 636 €
Kontaktní informace
Email toro@toro.sk
Telefon(y) 0915884171, 0245523790
Mobile(y) 0903244700, 0904146914, 0904835298
Fax(y) 0517581254, 0245223792
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 984,219
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 18,870
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 18,870
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 18,870
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 964,282
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 437,574
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 437,574
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 295,450
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 295,450
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 295,450
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 231,258
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 217,516
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 13,742
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,067
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 201
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 866
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 984,219
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 124,813
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 174,145
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 174,145
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -56,636
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 857,292
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 7,566
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 6,595
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 971
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 846,399
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 711,153
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 711,153
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 113,272
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 3,236
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,484
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 15,070
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 184
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 3,327
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,327
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 2,114
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 2,114
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 746,652
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 747,641
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 746,652
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 989
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 796,958
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 541,515
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 21,813
D. Služby (účtová skupina 51) 157,103
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 63,833
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 45,281
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 15,317
4. Sociální náklady (527, 528) 3,235
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,975
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,258
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,258
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 6,277
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,184
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -49,317
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 26,221
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 628
XII. Kurzové zisky (663) 628
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,714
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 2,937
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,777
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,086
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -53,403
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 3,233
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,233
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -56,636
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31348441 TIN: 2020341686 DIČ: SK2020341686
 • Sídlo: TORO, Strečnianska 11, 85106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 22 Duben 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Mgr. Richard Kalmár Osuského 46 Bratislava 851 03 22.04.1993
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Mgr. Richard Kalmár 3 254 € (49%) Osuského 46 Bratislava 851 03
  JUDr. Pavel Blažek 3 386 € (51%) Praha Česká republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   20.11.2009Noví spoločníci:
   Mgr. Richard Kalmár Osuského 46 Bratislava 851 03
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Richard Kalmár Osuského 46 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 22.04.1993
   19.11.2009Zrušeny spoločníci:
   Richard Kalmár Osuského 46 Bratislava 851 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Richard Kalmár Osuského 46 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 22.04.1993
   19.01.2006Nové predmety činnosti:
   prenájom motorových vozidiel
   Noví spoločníci:
   Richard Kalmár Osuského 46 Bratislava 851 03
   Nový štatutárny orgán:
   Richard Kalmár Osuského 46 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 22.04.1993
   18.01.2006Zrušeny spoločníci:
   Richard Kalmár Rovniankova 6 Bratislava 851 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Richard Kalmár Rovniankova 6 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 22.04.1993
   28.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Richard Kalmár Rovniankova 6 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 22.04.1993
   27.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Richard Kalmár Rovniankova 6 Bratislava 851 02
   08.03.2000Noví spoločníci:
   Richard Kalmár Rovniankova 6 Bratislava 851 02
   JUDr. Pavel Blažek Na Ročkove 502 Praha Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Richard Kalmár Rovniankova 6 Bratislava 851 02
   07.03.2000Zrušeny spoločníci:
   Richard Kalmár Rovniakova 6 Bratislava
   JUDr. Pavel Blažek Na Ročkove 502 Praha Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Richard Kalmár Osuského 46 Bratislava
   27.01.1999Nové sidlo:
   Strečnianska 11 Bratislava 851 06
   Noví spoločníci:
   Richard Kalmár Rovniakova 6 Bratislava
   JUDr. Pavel Blažek Na Ročkove 502 Praha Česká republika
   26.01.1999Zrušené sidlo:
   Rustaveliho 7 Bratislava 831 06
   Zrušeny spoločníci:
   Richard Kalmár Osuského 46 Bratislava
   Iva Blažková Tejnická 16 Praha Praha 1
   22.04.1993Nové obchodné meno:
   TORO spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Rustaveliho 7 Bratislava 831 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Obchodná činnosť a sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti.
   Výroba a úprava kľúčov.
   Poradenská činnosť v rozsahu predmetu činnosti.
   Noví spoločníci:
   Richard Kalmár Osuského 46 Bratislava
   Iva Blažková Tejnická 16 Praha Praha 1
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Richard Kalmár Osuského 46 Bratislava