Vytvořte fakturu

G 5 Geodeticko - obchodná - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 13.05.2016
Basic information
Obchodní název G 5 Geodeticko - obchodná
IČO 31348556
TIN 2020317596
DIČ SK2020317596
Datum vytvoření 09 Duben 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo G 5 Geodeticko - obchodná
Panónska cesta 34
85104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 11 618 €
Zisk -10 261 €
Kapitál 4 897 €
Vlastní kapitál -8 268 €
Kontaktní informace
Email g5slovakia@nextra.sk
Telefon(y) 0263811546
Mobile(y) +421903444898, +421904834711, +421911632854
Date of updating data: 13.05.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 9,507
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 9,507
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 9,507
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 2,057
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 1,419
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 638
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 11,564
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -18,184
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -14,563
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -10,261
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 29,748
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 11,162
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 18,586
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 651
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,122
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 16,813
Date of updating data: 13.05.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 11,618
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 11,206
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 412
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 20,792
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,738
C. Služby (účtová skupina 51) 7,090
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 6,125
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 893
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 2,826
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,120
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -9,174
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 1,378
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 127
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 127
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -127
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -9,301
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -10,261
Date of updating data: 13.05.2016
Date of updating data: 13.05.2016