Vytvořte fakturu

VELUX SLOVENSKO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 09.11.2015
Basic information
Obchodní název VELUX SLOVENSKO
IČO 31348611
TIN 2020291460
DIČ SK2020291460
Datum vytvoření 28 Duben 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VELUX SLOVENSKO
Galvaniho 7/A
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 4 893 048 €
Zisk 98 272 €
Kapitál 971 543 €
Vlastní kapitál 477 992 €
Kontaktní informace
Email info.v-sk@velux.com
webové stránky http://www.itzala.sk;http://www.velux.sk
Telefon(y) +421233000555, +421233000556
Fax(y) 0233000556
Date of updating data: 09.11.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 980,574
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 979,935
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 13,712
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 13,712
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 23,395
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 7,117
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,117
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 16,278
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 500,925
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 273,238
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 273,238
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 227,687
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 441,903
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 441,903
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 639
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 639
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 980,574
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 456,264
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,194
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,194
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,319
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,319
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 321,479
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 321,479
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 98,272
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 524,310
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,748
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,748
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 33,418
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 33,418
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 394,053
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 309,712
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 309,712
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 14,594
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 9,707
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 60,027
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 13
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 94,091
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 62,356
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 31,735
Date of updating data: 09.11.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 4,893,160
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 4,893,048
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 4,830,709
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 51,757
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 840
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,742
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,749,218
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 3,199,811
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 340,073
D. Služby (účtová skupina 51) 911,749
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 295,172
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 208,894
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 80,255
4. Sociální náklady (527, 528) 6,023
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 412
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 820
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 820
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -749
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,930
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 143,830
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 430,833
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 253
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 112
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 112
XII. Kurzové zisky (663) 141
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,765
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,166
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,599
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,512
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 141,318
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 43,046
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 46,752
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -3,706
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 98,272
Date of updating data: 09.11.2015
Date of updating data: 09.11.2015
 • IČO :31348611 TIN: 2020291460 DIČ: SK2020291460
 • Sídlo: VELUX SLOVENSKO, Galvaniho 7/A, 82104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 28 Duben 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Dagmar Plevačová Husova 165/5 Staré Brno, Brno-Střed 602 00 Česká republika 10.08.2015
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  VELUX A/S 33 194 € (100%) Horsholm DK-2970 Dánsko
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   28.08.2015Nový štatutárny orgán:
   Dagmar Plevačová Husova 165/5 Staré Brno, Brno-Střed 602 00 Česká republika Vznik funkcie: 10.08.2015
   31.12.2009Nové sidlo:
   Galvaniho 7/A Bratislava 821 04
   12.06.2002Nové predmety činnosti:
   marketing
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   usporadúvanie kurzov, seminárov a školení
   lektorská činnosť
   30.11.2001Noví spoločníci:
   VELUX A/S Adalsvej 99 Horsholm DK-2970 Dánsko
   24.11.1998Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   28.04.1993Nové obchodné meno:
   VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným