Vytvořte fakturu

AUTO ROTOS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název AUTO ROTOS
IČO 31348653
TIN 2020329080
DIČ SK2020329080
Datum vytvoření 29 Duben 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AUTO ROTOS
Pestovateľská 10
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 155 932 €
Zisk 21 541 €
Kapitál 4 185 740 €
Vlastní kapitál 50 937 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0244872666, 0244872667, 0249491812, 0249491813, 0249491822, 0249491844
Fax(y) 0244872668
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 5,257,871
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 905,348
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 905,348
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 202,310
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 0
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 703,038
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,165,857
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 38,395
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 38,395
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 3,971,414
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,605,777
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,605,777
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 1,996,797
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 335,280
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 33,560
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 156,048
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,468
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 154,580
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 186,666
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 31,177
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 155,489
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,257,871
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 91,474
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 7,303
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 7,303
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 0
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 61,966
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 61,966
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 21,541
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,990,020
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,756
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 459
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 1,297
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 4,987,360
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,263,819
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,263,819
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 3,372,504
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 6,493
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 466
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 336,155
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 7,923
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 904
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 904
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 176,377
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 176,377
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,155,932
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 354,501
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 801,176
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 255
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,122,969
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 5,261
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 195,196
D. Služby (účtová skupina 51) 859,256
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 20,826
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 15,270
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 5,374
4. Sociální náklady (527, 528) 182
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 7,010
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 33,896
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 33,896
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,524
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 32,963
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 95,964
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 12
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 12
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 12
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,116
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 532
2. Ostatní náklady (562A) 532
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,584
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,104
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 27,859
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 6,318
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 6,318
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 21,541
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015