Vytvořte fakturu

K T - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název K T
IČO 31348661
TIN 2020351399
DIČ SK2020351399
Datum vytvoření 14 Duben 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo K T
Zadunajská 9
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 199 054 €
Zisk -115 906 €
Kapitál 711 182 €
Vlastní kapitál -17 748 €
Kontaktní informace
Email ktba@ktba.sk
Telefon(y) 0244450824, 0244450827
Mobile(y) 0903553456
Fax(y) 0244450824
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 370,091
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 77,691
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 77,691
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 36,513
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 4,799
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 36,379
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 292,134
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 28,329
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 3,766
3. Výrobky (123) - /194/ 59
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 24,504
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 2,340
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,340
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 104,181
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 60,538
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 60,538
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 33,935
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 9,708
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 157,284
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 134,655
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 22,629
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 266
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 6
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 179
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 81
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 370,091
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -133,655
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,972
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,972
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 6,971
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,971
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -31,692
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -31,692
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -115,906
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 503,746
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 48,307
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 46,471
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,836
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 454,619
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 451,343
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 451,343
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 552
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,354
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,370
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 820
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 189,258
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 199,054
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 173,260
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 12,448
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 3,550
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 59
V. Aktivace (účtová skupina 62) 1,586
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 2,000
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,151
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 313,741
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 126,609
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 19,796
D. Služby (účtová skupina 51) 70,767
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 54,212
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 31,183
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 13,959
4. Sociální náklady (527, 528) 9,070
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,251
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,770
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,770
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 35
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 15,119
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 24,182
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -114,687
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -26,269
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 12
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 12
XII. Kurzové zisky (663) 17
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 286
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 16
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 270
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -257
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -114,944
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 962
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 962
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -115,906
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31348661 TIN: 2020351399 DIČ: SK2020351399
 • Sídlo: K T, Zadunajská 9, 85101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 14 Duben 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ivan Šnegoň Zadunajská 9 Bratislava 851 01 18.05.1998
  Ing. Gejza Szabó Lidická 10 Bratislava 821 04 18.05.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ivan Šnegoň 3 486 € (50%) Zadunajská 9 Bratislava 851 01
  Ing. Gejza Szabó 3 486 € (50%) Lidická 10 Bratislava 821 04
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   29.11.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Gejza Szabó Lidická 10 Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 18.05.1998
   28.11.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Gejza Szabó Zimná 1/1 Komárno 945 01
   02.07.2014Nové sidlo:
   Zadunajská 9 Bratislava 851 01
   Nové predmety činnosti:
   výroba filtračných vložiek pre filtráciu vzduchu pre vzduchotechnické jednotky v rozsahu voľnej živnosti
   výroba zariadení a prístrojov na filtráciu a čistenie vzudchu v rozsahu voľnej živnosti
   01.07.2014Zrušené sidlo:
   Zádunajská 9 Bratislava 851 01
   17.11.2010Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
   nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
   18.03.2002Noví spoločníci:
   Ivan Šnegoň Zadunajská 9 Bratislava 851 01
   Ing. Gejza Szabó Lidická 10 Bratislava 821 04
   17.03.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Bottlík Hálova 17 Bratislava 851 01
   Ing. Gejza Szabó Zimná 1/1 Komárno 945 01
   Ivan Šnegoň Zadunajská 9 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Bottlík Hálova 17 Bratislava 851 01
   18.05.1998Noví spoločníci:
   Ing. Peter Bottlík Hálova 17 Bratislava 851 01
   Ing. Gejza Szabó Zimná 1/1 Komárno 945 01
   Ivan Šnegoň Zadunajská 9 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ivan Šnegoň Zadunajská 9 Bratislava 851 01
   Ing. Peter Bottlík Hálova 17 Bratislava 851 01
   Ing. Gejza Szabó Zimná 1/1 Komárno 945 01
   17.05.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Bottlík Hálova 17 Bratislava 851 01
   Ing. Gejza Szabó Zimná 1/1 Komárno 945 01
   Ivan Šnegoň Zádunajská 9 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Bottlík Hálova 17 Bratislava 851 01
   17.06.1993Noví spoločníci:
   Ing. Gejza Szabó Zimná 1/1 Komárno 945 01
   14.04.1993Nové obchodné meno:
   K T spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Zádunajská 9 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Inžinierska činnosť v oblasti vzduchotechniky.
   Montáž vzduchotechických zariadení bez elektroinštalácie.
   Kúpa a predaj tovaru v oblasti vykorovania a vzduchotechnických zariadení.
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Bottlík Hálova 17 Bratislava 851 01
   Ivan Šnegoň Zádunajská 9 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Bottlík Hálova 17 Bratislava 851 01