Vytvořte fakturu

EMUGE-FRANKEN nástroje - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 13.08.2015
Basic information
Obchodní název EMUGE-FRANKEN nástroje
IČO 31348793
TIN 2020342445
DIČ SK2020342445
Datum vytvoření 14 Duben 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EMUGE-FRANKEN nástroje
Ľubovníková 19
84107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 120 342 €
Zisk 33 699 €
Kapitál 285 276 €
Vlastní kapitál 68 912 €
Kontaktní informace
Email emuge@emuge.sk
webové stránky http://www.emuge.sk
Telefon(y) +421264536635
Fax(y) 0264536636
Date of updating data: 13.08.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 303,370
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 17,101
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 17,101
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 17,101
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 284,053
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 33,677
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 46
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 33,631
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 188,254
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 188,254
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 188,254
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 62,122
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,191
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 59,931
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,216
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,216
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 303,370
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 87,086
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,328
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,328
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 45,420
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 45,420
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 33,699
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 216,284
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 6,898
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,241
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 5,657
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 208,836
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 177,737
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 177,737
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,064
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,569
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,809
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 22,657
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 550
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 550
Date of updating data: 13.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,120,341
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,120,342
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,097,160
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 23,181
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,075,173
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 834,768
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 13,761
D. Služby (účtová skupina 51) 108,342
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 104,092
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 76,421
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 26,189
4. Sociální náklady (527, 528) 1,482
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 728
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 10,768
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 10,768
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,714
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 45,169
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 163,470
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 19
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 6
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 6
XII. Kurzové zisky (663) 13
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,766
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,176
2. Ostatní náklady (562A) 1,176
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 12
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 578
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,747
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 43,422
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 9,723
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 9,723
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 33,699
Date of updating data: 13.08.2015
Date of updating data: 13.08.2015
 • IČO :31348793 TIN: 2020342445 DIČ: SK2020342445
 • Sídlo: EMUGE-FRANKEN nástroje, Ľubovníková 19, 84107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 14 Duben 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Beáta Matulová Bleduľova 2 Bratislava 841 07 30.03.2006
  Ing. Stanislav Matula Bleduľova 2 Bratislava 841 07 08.08.2015
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Beáta Matulová 1 328 € (20%) Bleduľova 2 Bratislava 841 07
  Ing. Stanislav Matula 5 311 € (80%) Bleduľova 2 Bratislava 841 07
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   30.03.2006Nové sidlo:
   Ľubovníková 19 Bratislava 841 07
   Nové predmety činnosti:
   organizácia školení, seminárov a prezentácií
   predaj kovoobrábacích nástrojov
   Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Matula ml. Bleduľova 2 Bratislava 841 07
   Beáta Matulová Bleduľova 2 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Matula ml. Bleduľova 2 Bratislava 841 07
   Beáta Matulová Bleduľova 2 Bratislava 841 07
   29.03.2006Zrušené sidlo:
   Račianska 71 Bratislava 832 59
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stanislav Matula ml. Nad Lúčkami 37 Bratislava 841 04
   Beáta Matulová Nad Lúčkami 37 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Matula ml. Nad Lúčkami 37 Bratislava 841 01
   Beáta Matulová Nad Lúčkami 37 Bratislava 841 01
   28.11.2001Nové obchodné meno:
   EMUGE-FRANKEN nástroje spol. s r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Matula ml. Nad Lúčkami 37 Bratislava 841 01
   Beáta Matulová Nad Lúčkami 37 Bratislava 841 01
   27.11.2001Zrušené obchodné meno:
   BS M - Consulting spol. s r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Matula ml. kpt. Rašu 25 Bratislava 841 01
   Beáta Matulová kpt. Rašu 25 Bratislava 841 01
   07.10.1999Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Matula st. kpt. Rašu 25 Bratislava 841 01
   Ing. Stanislav Matula ml. Nad Lúčkami 37 Bratislava 841 04
   Beáta Matulová Nad Lúčkami 37 Bratislava 841 01
   06.10.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stanislav Matula st. kpt. Rašu 25 Bratislava 841 01
   Ing. Stanislav Matula ml. Nad Lúčkami 37 Bratislava 841 04
   Beáta Matulová Nad Lúčkami 37 Bratislava 841 01
   03.05.1999Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Matula st. kpt. Rašu 25 Bratislava 841 01
   Ing. Stanislav Matula ml. Nad Lúčkami 37 Bratislava 841 04
   Beáta Matulová Nad Lúčkami 37 Bratislava 841 01
   02.05.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stanislav Matula ml. kpt. Rašu 25 Bratislava 841 01
   Ing. Stanislav Matula st. kpt. Rašu 25 Bratislava 841 01
   Beáta Matulová kpt. Rašu 25 Bratislava 841 01
   14.04.1993Nové obchodné meno:
   BS M - Consulting spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Račianska 71 Bratislava 832 59
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie predaja strojov a zariadení, meracích a obrábacích strojov
   školiaca a poradenská činnosť v oblasti využitia strojov a zariadení uvedených pod bod. l s výnimkou servisu, montáže, opravy a údržby vyhradených technických zariadení
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením./
   poskytovanie software, predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi, alebo vyhotovovanie programov na zákazku
   Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Matula ml. kpt. Rašu 25 Bratislava 841 01
   Ing. Stanislav Matula st. kpt. Rašu 25 Bratislava 841 01
   Beáta Matulová kpt. Rašu 25 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Stanislav Matula ml. kpt. Rašu 25 Bratislava 841 01
   Beáta Matulová kpt. Rašu 25 Bratislava 841 01