Vytvořte fakturu

MEDIMPRAX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MEDIMPRAX
IČO 31348904
TIN 2020344139
DIČ SK2020344139
Datum vytvoření 01 Květen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MEDIMPRAX
Líščie údolie 57
84105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 101 063 €
Zisk 463 €
Kapitál 34 812 €
Vlastní kapitál 10 818 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0265425489, 0265444328
Mobile(y) 0908473707
Fax(y) 0265425489
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 32,802
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 32,568
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 19,045
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 22
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 19,023
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 13,156
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 13,156
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 13,156
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 367
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 279
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 88
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 234
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 234
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 32,802
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 11,281
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 9,958
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 9,958
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 166
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,163
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,163
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -469
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,542
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -2,011
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 463
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 21,521
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 88
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 88
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 21,235
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,233
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,233
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 14,728
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 610
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 539
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,125
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 198
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 198
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 100,180
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 101,063
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 98,290
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,890
V. Aktivace (účtová skupina 62) 539
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 344
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 98,839
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 61,831
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,820
D. Služby (účtová skupina 51) 16,163
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 18,184
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 14,946
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 3,228
4. Sociální náklady (527, 528) 10
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 122
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 719
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,224
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 20,905
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 801
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 339
2. Ostatní náklady (562A) 339
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 85
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 377
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -801
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,423
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 463
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31348904 TIN: 2020344139 DIČ: SK2020344139
 • Sídlo: MEDIMPRAX, Líščie údolie 57, 84105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 01 Květen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ladislav Botta Bazovského 18 Bratislava 18.11.1994
  Ing. Štefan Petrovič Landauova 30 Bratislava 18.11.1994
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ladislav Botta 830 € (8.3%) Bazovského 18 Bratislava
  Ing. Štefan Petrovič 2 490 € (25%) Landauova 30 Bratislava
  Vojtech Botta 6 639 € (66.7%) Allschwill Švajčiarska konfederácia
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   18.11.1994Noví spoločníci:
   Ladislav Botta Bazovského 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ladislav Botta Bazovského 18 Bratislava
   Ing. Štefan Petrovič Landauova 30 Bratislava
   17.11.1994Zrušeny spoločníci:
   Ľudovít Szutyányi Žehrianska 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ľudovít Szutyányi Žehrianska 2 Bratislava
   19.11.1993Nové sidlo:
   Líščie údolie 57 Bratislava 841 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Petrovič Landauova 30 Bratislava
   Ľudovít Szutyányi Žehrianska 2 Bratislava
   Vojtech Botta Merkurstrasse 59 Allschwill Švajčiarska konfederácia
   18.11.1993Zrušené sidlo:
   Žehrianska 2 Bratislava 851 07
   Zrušeny spoločníci:
   Ľudovít Szutyányi Žehrianska 2 Bratislava
   Vojtech Botta Merkurstrasse 59 Allschwill Švajčiarska konfederácia
   30.04.1993Nové obchodné meno:
   MEDIMPRAX, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Žehrianska 2 Bratislava 851 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa, predaj a sprostredkovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   realitná agentúra
   Noví spoločníci:
   Ľudovít Szutyányi Žehrianska 2 Bratislava
   Vojtech Botta Merkurstrasse 59 Allschwill Švajčiarska konfederácia
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ľudovít Szutyányi Žehrianska 2 Bratislava