Vytvořte fakturu

SESAME - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SESAME
IČO 31348921
TIN 2020295222
DIČ SK2020295222
Datum vytvoření 01 Květen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SESAME
Kutlíkova 17
85102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 316 110 €
Zisk -1 941 €
Kapitál 159 663 €
Vlastní kapitál 78 351 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0263533621, 063533621
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 23,088
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 20,747
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 20,747
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 92,779
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 58,531
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,317
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 23,328
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 115,867
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 56,909
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 51,546
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,941
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 58,958
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 58,423
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 50,834
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,809
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,940
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 2,840
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 424
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 111
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 316,110
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 315,583
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 527
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 316,772
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,912
C. Služby (účtová skupina 51) 264,385
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 33,534
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 939
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 11,700
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,302
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -662
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 47,286
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 3
X. Úrokové výnosy (662) 3
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 322
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 322
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -319
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -981
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,941
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015