Vytvořte fakturu

PROWELD - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PROWELD
IČO 31349021
TIN 2020918152
DIČ SK2020918152
Datum vytvoření 21 Duben 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PROWELD
Rajčianska 26
82101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 189 637 €
Zisk 28 243 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 34,718
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 34,718
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 34,718
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 13,885
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 1,915
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,846
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 9,142
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 48,603
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 30,372
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,971
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,971
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 46
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -4,888
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 28,243
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 18,231
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 18,231
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 62
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 8,169
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 10,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 189,637
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 647
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 188,990
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 152,755
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 647
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,844
C. Služby (účtová skupina 51) 140,564
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,663
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 4,037
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 36,882
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 42,582
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 3
X. Úrokové výnosy (662) 3
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,109
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,109
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,106
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 35,776
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 7,533
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 28,243
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31349021 TIN: 2020918152 DIČ: SK2020918152
 • Sídlo: PROWELD, Rajčianska 26, 82101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 21 Duben 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. František Horváth Vlastenecké námestie 1185/7 Bratislava 851 01 05.01.2010
  Ing. Július Kováč Rajčianska 5088/26 Bratislava 821 07 08.10.2004
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. František Horváth 3 486 € (50%) Vlastenecké námestie 1185/7 Bratislava 851 01
  Ing. Július Kováč 3 486 € (50%) Rajčianska 5088/26 Bratislava 821 07
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   23.12.2014Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   22.12.2014Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Kubiš Matúškovo 551 Matúškovo 925 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jozef Kubiš Matúškovo 551 Matúškovo 925 01
   05.01.2010Noví spoločníci:
   Ing. František Horváth Vlastenecké námestie 1185/7 Bratislava 851 01
   Ing. Jozef Kubiš Matúškovo 551 Matúškovo 925 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Horváth Vlastenecké námestie 1185/7 Bratislava 851 01
   Ing. Jozef Kubiš Matúškovo 551 Matúškovo 925 01
   04.01.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Horváth Tupolevova 5 Bratislava
   Ing. Jozef Kubiš Mierová 1449/69 Galanta
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Horváth Tupolevova 5 Bratislava
   Ing. Jozef Kubiš Mierová 1449/69 Galanta
   08.10.2004Nové predmety činnosti:
   projektová činnosť vo výstavbe: inžinierske stavby - líniové vedenia a rozvody
   projektová činnosť vo výstavbe: technické, technologické a energetické vybavenie stavieb - vykurovacie zariadenia, tepelné zariadenia, plynové zariadenia, výrobné technologické zariadenia
   technické a ekonomické poradenstvo vo výstavbe
   vypracovanie odborných posudkov a odhadov vo výstavbe
   vykonávanie odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Július Kováč Rajčianska 5088/26 Bratislava 821 07
   07.10.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Július Kováč Bebravská 12 Bratislava
   30.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. Július Kováč Rajčianska 5088/26 Bratislava 821 07
   Ing. František Horváth Tupolevova 5 Bratislava
   Ing. Jozef Kubiš Mierová 1449/69 Galanta
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Horváth Tupolevova 5 Bratislava
   Ing. Július Kováč Bebravská 12 Bratislava
   Ing. Jozef Kubiš Mierová 1449/69 Galanta
   29.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Horváth Tupolevova 5 Bratislava
   Ing. Július Kováč Bebravská 12 Bratislava
   Ing. Jozef Kubiš Mierová 1449/69 Galanta
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Horváth Tupolevova 5 Bratislava
   Ing. Július Kováč Bebravská 12 Bratislava
   Ing. Jozef Kubiš Mierová 1449/69 Galanta
   12.12.1997Nové sidlo:
   Rajčianska 26 Bratislava 821 01
   Noví spoločníci:
   Ing. František Horváth Tupolevova 5 Bratislava
   Ing. Július Kováč Bebravská 12 Bratislava
   Ing. Jozef Kubiš Mierová 1449/69 Galanta
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Kubiš Mierová 1449/69 Galanta
   11.12.1997Zrušené sidlo:
   Bučinova 4 Bratislava 821 07
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Horváth Tupolevova 5 Bratislava
   Ing. Július Kováč Bebravská 12 Bratislava
   Ing. Jozef Kubiš Bučinova 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Kubiš Bučinova 4 Bratislava
   18.05.1994Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. František Horváth Tupolevova 5 Bratislava
   Ing. Július Kováč Bebravská 12 Bratislava
   Ing. Jozef Kubiš Bučinova 4 Bratislava
   17.05.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jozef Kubiš Bučinova 4 Bratislava
   21.04.1993Nové obchodné meno:
   PROWELD spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bučinova 4 Bratislava 821 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj priemyselného tovaru v rozsahu voľnej živnosti;
   Noví spoločníci:
   Ing. František Horváth Tupolevova 5 Bratislava
   Ing. Július Kováč Bebravská 12 Bratislava
   Ing. Jozef Kubiš Bučinova 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jozef Kubiš Bučinova 4 Bratislava