Vytvořte fakturu

N & V DESIGN - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Obchodní název N & V DESIGN
IČO 31349030
TIN 2020293484
DIČ SK2020293484
Datum vytvoření 15 Duben 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo N & V DESIGN
Slepá 3
81101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 64 633 €
Zisk -22 448 €
Kapitál 208 885 €
Vlastní kapitál -118 525 €
Kontaktní informace
Fax(y) 0265956386
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 214,596
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,397
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 2,397
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 2,397
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 212,199
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 209,656
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 193,616
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 193,616
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 16,040
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,543
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,543
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 214,596
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -140,973
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 160,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 663
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 663
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -285,827
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 5,741
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -291,568
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -22,448
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 355,569
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 291,207
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 6,409
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,409
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 283,008
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,790
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 20,557
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 43,805
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 64,108
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 64,633
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 64,767
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) -134
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 82,569
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 16,489
D. Služby (účtová skupina 51) 64,526
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,095
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 459
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -17,936
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -16,248
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,552
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,285
2. Ostatní náklady (562A) 1,285
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,267
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,552
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -21,488
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -22,448
Date of updating data: 06.08.2015
Date of updating data: 06.08.2015