Vytvořte fakturu

Information Group SK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Information Group SK
IČO 31349064
TIN 2020295387
DIČ SK2020295387
Datum vytvoření 20 Duben 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Information Group SK
Panenská 22
81103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 916 €
Zisk -7 450 €
Kontaktní informace
Email kontakt@i-group.sk
Telefon(y) 0225384100
Mobile(y) 0917233395
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 6,661
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,661
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 126
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 0
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 126
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 6,002
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 6,002
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,002
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 533
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 5
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 528
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 6,661
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -54,063
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -53,584
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 35,978
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -89,562
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -7,450
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 60,724
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 184
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 184
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 60,540
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 34,471
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 34,471
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 19,822
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 6,093
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 154
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 916
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 916
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 7,530
D. Služby (účtová skupina 51) 898
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,632
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -6,614
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -898
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 161
XII. Kurzové zisky (663) 161
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 37
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 37
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 124
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -6,490
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -7,450
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31349064 TIN: 2020295387 DIČ: SK2020295387
 • Sídlo: Information Group SK, Panenská 22, 81103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 20 Duben 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Anton Jenzer Sittendorfer Strasse 35 Gaaden 2531 Rakúska republika 30.05.2007
  Petr Váňa Kremnická 3026/1 Záběhlice, Praha 4 141 00 Česká republika 25.07.2013
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Information Group CZ, s.r.o. 6 640 € (100%) Praha 3 - Žižkov 130 00 Česká republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   17.08.2013Nové obchodné meno:
   Information Group SK, s. r. o.
   Noví spoločníci:
   Information Group CZ, s.r.o. IČO: 43 004 008 Domažlická 3 Praha 3 - Žižkov 130 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Petr Váňa Kremnická 3026/1 Záběhlice, Praha 4 141 00 Česká republika Vznik funkcie: 25.07.2013
   16.08.2013Zrušené obchodné meno:
   Schober Information Group SK, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Schober Direktmarketing a.s. IČO: 43 004 008 Domažlická 3 Praha Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   16.06.2007Nové obchodné meno:
   Schober Information Group SK, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Schober Direktmarketing a.s. IČO: 43 004 008 Domažlická 3 Praha Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Anton Jenzer Sittendorfer Strasse 35 Gaaden 2531 Rakúska republika Vznik funkcie: 30.05.2007
   15.06.2007Zrušené obchodné meno:
   Schober Direktmarketing s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Schober Direktmarketing a.s. IČO: 43 004 008 Domažlická 11 Praha Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Diana Theizlova Panenská 22 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 19.04.2003
   21.07.2003Nové sidlo:
   Panenská 22 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   Diana Theizlova Panenská 22 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 19.04.2003
   20.07.2003Zrušené sidlo:
   P.O.BOX 12, Pribinova 25 Bratislava 111 810 11
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Ing. Vladimír Neuschl Komenského 3 Modra 900 01 Skončenie funkcie: 19.04.2002
   11.05.2001Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Ing. Vladimír Neuschl Komenského 3 Modra 900 01 Skončenie funkcie: 19.04.2002
   10.05.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Alžbeta Vojtušová Vajnorská 36 Bratislava
   25.08.1998Nové sidlo:
   P.O.BOX 12, Pribinova 25 Bratislava 111 810 11
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti marketingu
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie softwaru /predaj, alebo vyhotovovanie programov na zakázku/.
   expedičné služby
   Noví spoločníci:
   Schober Direktmarketing a.s. IČO: 43 004 008 Domažlická 11 Praha Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Alžbeta Vojtušová Vajnorská 36 Bratislava
   24.08.1998Zrušené sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 819 37
   Zrušeny spoločníci:
   Schober Direktmarketing a.s. Domažlická 11 Praha Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Alžbeta Vojtušová Vajnorská 36 Bratislava
   03.05.1995Noví spoločníci:
   Schober Direktmarketing a.s. Domažlická 11 Praha Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Alžbeta Vojtušová Vajnorská 36 Bratislava
   02.05.1995Zrušeny spoločníci:
   Schober Direktmarketing, a.s. Na žertvách 24 Praha Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Fialka Budatínska 51 Bratislava
   28.01.1994Nové obchodné meno:
   Schober Direktmarketing s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 819 37
   Nové predmety činnosti:
   nákup tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   poskytovanie marketingových služieb
   Noví spoločníci:
   Schober Direktmarketing, a.s. Na žertvách 24 Praha Česká republika
   27.01.1994Zrušené obchodné meno:
   Slovenský PROFIT, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Lazaretská 25 Bratislava 811 09
   Zrušeny spoločníci:
   PROFIT, a.s. Karmelitská 379/18 Praha Praha 1
   20.04.1993Nové obchodné meno:
   Slovenský PROFIT, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Lazaretská 25 Bratislava 811 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská a nakladateľská činnosť
   inzertná a reklamná agentúrna činnosť
   Noví spoločníci:
   PROFIT, a.s. Karmelitská 379/18 Praha Praha 1
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Pavol Fialka Budatínska 51 Bratislava