Vytvořte fakturu

Ján Garaj - IDA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Ján Garaj - IDA
IČO 31349099
TIN 2020350970
DIČ SK2020350970
Datum vytvoření 19 Duben 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Ján Garaj - IDA
Jasovská 3184/41
85107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 23 437 €
Zisk -3 722 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 22,744
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 22,744
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 24,427
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 11,270
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 13,157
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 47,171
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -21,481
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 23,752
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -48,814
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -3,722
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 68,652
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 509
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 67,977
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 928
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,256
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 64,793
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 166
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 23,437
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 23,437
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 0
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 25,936
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,209
C. Služby (účtová skupina 51) 10,915
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 22
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 251
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 12,438
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 101
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -2,499
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 10,313
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 186
XI. Kurzové zisky (663) 186
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 449
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 367
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 82
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -263
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -2,762
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -3,722
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015