Vytvořte fakturu

DOM TECHNIKY ZSVTS Bratislava - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název DOM TECHNIKY ZSVTS Bratislava
IČO 31349382
TIN 2020342412
DIČ SK2020342412
Datum vytvoření 22 Duben 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DOM TECHNIKY ZSVTS Bratislava
Koceľova 15
81594
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 31 947 €
Zisk -14 612 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0250224416, 0250207646
Fax(y) 0255424983
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 6,391
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 1,451
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,940
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 6,391
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -44,426
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 7,901
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 7,901
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 9,621
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -47,336
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -14,612
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 50,817
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 860
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 49,711
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 46,497
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,112
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,102
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 246
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 31,947
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 17
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 31,057
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 873
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 45,512
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 7,972
C. Služby (účtová skupina 51) 18,716
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 10,468
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 194
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,162
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -13,565
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 4,386
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 87
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 87
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -87
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -13,652
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -14,612
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015