Vytvořte fakturu

MaDal - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MaDal
IČO 31349391
TIN 2020912597
DIČ SK2020912597
Datum vytvoření 20 Duben 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MaDal
Dolné Sľažany 329
95171
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 22 515 €
Zisk -19 110 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0486113852, 0903788753
Mobile(y) 0903788753
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 63,557
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 52,880
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 52,880
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 52,880
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 10,134
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,294
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 917
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 917
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 371
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 140
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 140
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 8,700
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 5,010
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 3,690
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 543
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 543
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 63,557
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 18,820
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 332
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 332
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 30,959
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 45,731
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -14,772
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -19,110
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 44,737
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 615
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 615
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,804
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 50
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 50
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 593
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,879
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 282
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 41,318
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 22,412
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 22,515
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 22,413
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 102
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 40,556
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 4,649
D. Služby (účtová skupina 51) 10,896
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 18,043
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 13,286
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 4,677
4. Sociální náklady (527, 528) 80
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 506
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 5,819
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 5,819
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 643
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -18,041
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 6,868
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 109
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 109
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -109
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -18,150
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -19,110
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31349391 TIN: 2020912597 DIČ: SK2020912597
 • Sídlo: MaDal, Dolné Sľažany 329, 95171, Bratislava
 • Datum vytvoření: 20 Duben 1993
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   29.01.2008Nové sidlo:
   Dolné Sľažany 329 Sľažany 951 71
   Noví spoločníci:
   Ing. Eva Uhrová Párovská 8 Nitra 949 01
   Ing. Anton Világi Dolné Sľažany 329 Sľažany 951 71
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Anton Világi Dolné Sľažany 329 Sľažany 951 71 Vznik funkcie: 01.01.2008
   28.01.2008Zrušené sidlo:
   Sklodowskej 27 Bratislava 851 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Eva Uhrová Sklodowskej 27 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Eva Uhrová Sklodowskej 27 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 10.03.1998
   16.09.2003Noví spoločníci:
   Ing. Eva Uhrová Sklodowskej 27 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Eva Uhrová Sklodowskej 27 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 10.03.1998
   15.09.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Eva Uhrová Sklodowskej 27 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Eva Uhrová Sklodowskej 27 Bratislava 851 04
   16.07.1998Nové obchodné meno:
   MaDal, spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Noví spoločníci:
   Ing. Eva Uhrová Sklodowskej 27 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Eva Uhrová Sklodowskej 27 Bratislava 851 04
   15.07.1998Zrušené obchodné meno:
   UHER, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jaromír Uher Sklodowskej 27 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Jaromír Uher Sklodowskej 27 Bratislava
   20.04.1993Nové obchodné meno:
   UHER, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Sklodowskej 27 Bratislava 851 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Jaromír Uher Sklodowskej 27 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jaromír Uher Sklodowskej 27 Bratislava