Vytvořte fakturu

TECO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 16.01.2017
Basic information
Obchodní název TECO
IČO 31349404
TIN 2020327694
DIČ SK2020327694
Datum vytvoření 04 Květen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TECO
Staré Záhrady 18
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 41 254 €
Zisk 2 201 €
Kapitál 140 314 €
Vlastní kapitál 58 371 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0903454701, 0903454702
Mobile(y) 0903454702
Date of updating data: 16.01.2017
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 6,393
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 6,393
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 6,393
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 124,420
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 96,745
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 27,040
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 130,813
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 62,610
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,198
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 51,571
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,201
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 68,203
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 68,203
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 12,964
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,020
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 54,219
Date of updating data: 16.01.2017
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 41,254
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 117
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 41,137
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 37,946
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 117
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6,941
C. Služby (účtová skupina 51) 26,856
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 60
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 3,336
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 636
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,308
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 7,340
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 147
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 147
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -147
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,161
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,201
Date of updating data: 16.01.2017