Vytvořte fakturu

POLVIT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 28.04.2016
Basic information
Obchodní název POLVIT
IČO 31349498
TIN 2020294166
DIČ SK2020294166
Datum vytvoření 07 Květen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo POLVIT
Michalská 19
81103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 108 699 €
Zisk 59 049 €
Kapitál 282 155 €
Vlastní kapitál 144 498 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0903220510
Mobile(y) 0903220510
Date of updating data: 28.04.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 217,689
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 147,664
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 2,148
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 74,347
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 47,565
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 25,007
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 292,036
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 203,547
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 18,057
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 18,057
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,521
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 123,920
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 59,049
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 88,489
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 18,001
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 70,488
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 208
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 8,097
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 62,183
Date of updating data: 28.04.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 108,699
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 108,693
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 34,736
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 542
C. Služby (účtová skupina 51) 4,530
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 285
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 20,756
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 7,680
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 943
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 73,963
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 103,621
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1,802
X. Úrokové výnosy (662) 1,802
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 61
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 61
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 1,741
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 75,704
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 16,655
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 59,049
Date of updating data: 28.04.2016
Date of updating data: 28.04.2016