Vytvořte fakturu

Advantage - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 05.09.2016
Basic information
Obchodní název Advantage
IČO 31349552
TIN 2020290822
DIČ SK2020290822
Datum vytvoření 10 Květen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Advantage
Staré Záhrady 33
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 514 430 €
Zisk 6 809 €
Kapitál 58 672 €
Vlastní kapitál 22 323 €
Kontaktní informace
Email mihalovicova@advantage.sk
Telefon(y) 0254430478
Date of updating data: 05.09.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 105,561
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 11,308
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 11,308
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 11,308
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 93,895
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 76,748
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 75,771
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 75,771
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 977
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 17,147
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,919
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 15,228
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 358
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 358
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 105,561
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 32,712
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 6,891
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,891
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 12,373
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 39,697
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -27,324
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,809
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 72,849
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 227
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 227
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 72,622
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 47,030
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 47,030
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 14,358
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,036
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 859
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,339
Date of updating data: 05.09.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 513,918
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 514,430
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 513,918
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 512
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 503,474
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 22,992
D. Služby (účtová skupina 51) 442,483
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 36,053
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 28,037
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 7,777
4. Sociální náklady (527, 528) 239
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 624
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,322
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 10,956
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 48,443
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,195
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 705
2. Ostatní náklady (562A) 705
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 24
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 466
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,195
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 9,761
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,952
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,952
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,809
Date of updating data: 05.09.2016
Date of updating data: 05.09.2016