Vytvořte fakturu

D A P O X - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název D A P O X
IČO 31349587
TIN 2020343710
DIČ SK2020343710
Datum vytvoření 16 Duben 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo D A P O X
Hrušková 2B
83106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 268 496 €
Zisk 361 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0245981002
Mobile(y) +421903247012, +421903715048
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 258,121
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 6,007
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 6,007
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 6,007
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 249,790
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 225,013
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 211,669
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 211,669
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 13,234
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 110
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 24,777
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 24,727
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 50
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,324
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 2,324
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 258,121
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -31,879
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 428
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 428
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -39,307
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -39,307
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 361
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 290,000
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 11,426
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 5,558
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 5,868
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 1,941
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 273,862
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 97,175
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 97,175
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 170,136
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 538
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 5,404
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 593
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 16
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,771
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,771
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 268,496
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 268,496
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 264,780
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,716
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 264,627
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 71,324
D. Služby (účtová skupina 51) 119,628
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 64,498
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 49,888
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 14,610
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,402
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,381
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,381
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 2,000
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,394
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,869
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 73,828
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,230
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 384
2. Ostatní náklady (562A) 384
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,846
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,230
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 639
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 278
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 278
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 361
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31349587 TIN: 2020343710 DIČ: SK2020343710
 • Sídlo: D A P O X, Hrušková 2B, 83106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 16 Duben 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Mikuláš Porth Hrušková 2B Bratislava 831 06 16.04.1993
  Ing. František Dziak Krásnohorská 2 Bratislava 851 07 16.04.1993
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Mikuláš Porth 3 320 € (50%) Hrušková 2B Bratislava 831 06
  Ing. František Dziak 3 320 € (50%) Krásnohorská 2 Bratislava 851 07
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   03.11.2010Nové sidlo:
   Hrušková 2B Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mikuláš Porth Hrušková 2B Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 16.04.1993
   02.11.2010Zrušené sidlo:
   Jamnického 18 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mikuláš Porth Jamnického 18 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 16.04.1993
   15.12.2007Nové sidlo:
   Jamnického 18 Bratislava 841 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Mikuláš Porth Hrušková 2B Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mikuláš Porth Jamnického 18 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 16.04.1993
   14.12.2007Zrušené sidlo:
   Jamnického 18 Bratislava 845 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mikuláš Porth Jamnického 18 Bratislava 845 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mikuláš Porth Jamnického 18 Bratislava 845 05 Vznik funkcie: 16.04.1993
   23.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Dziak Krásnohorská 2 Bratislava 851 07 Vznik funkcie: 16.04.1993
   Ing. Mikuláš Porth Jamnického 18 Bratislava 845 05 Vznik funkcie: 16.04.1993
   22.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Dziak Krásnohorská 2 Bratislava 851 07
   Ing. Mikuláš Porth Jamnického 18 Bratislava 845 05
   06.09.1999Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   15.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. František Dziak Krásnohorská 2 Bratislava 851 07
   Ing. Mikuláš Porth Jamnického 18 Bratislava 845 05
   14.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Dziak Krásnohorská 2 Bratislava 851 07
   Ing. Mikuláš Porth Jamnického 18 Bratislava 845 05
   19.06.1996Nové obchodné meno:
   D A P O X, spol. s r.o.
   18.06.1996Zrušené obchodné meno:
   PORTH - DZIAK spol. s r.o.
   16.04.1993Nové obchodné meno:
   PORTH - DZIAK spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Jamnického 18 Bratislava 845 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   príprava a vykonávanie inžinierskych stavieb
   príprava a vykonávanie priemyselných stavieb
   príprava a vykonávanie bytových a občian- skych stavieb
   kúpa rôzneho tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja, s výnimkou koncesovaných obchodných činností
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. František Dziak Krásnohorská 2 Bratislava 851 07
   Ing. Mikuláš Porth Jamnického 18 Bratislava 845 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. František Dziak Krásnohorská 2 Bratislava 851 07
   Ing. Mikuláš Porth Jamnického 18 Bratislava 845 05