Vytvořte fakturu

EDI SYSTEM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 28.10.2016
Basic information
Obchodní název EDI SYSTEM
IČO 31349706
TIN 2020317893
DIČ SK2020317893
Datum vytvoření 10 Květen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EDI SYSTEM
Jadranská 38
84102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 83 520 €
Zisk -3 130 €
Kapitál 68 011 €
Vlastní kapitál 37 178 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0264462355, 0264533292
Date of updating data: 28.10.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 40,632
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 39,059
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 3,736
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 53
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 3,683
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 32,967
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 31,870
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 31,870
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 1,097
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,356
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,353
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,003
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,573
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 1,573
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 40,632
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 32,638
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,672
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,672
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 667
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 667
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 28,429
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 28,429
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,130
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,994
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 282
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 282
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 994
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 6,718
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,599
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,599
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,409
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 837
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,666
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 207
Date of updating data: 28.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 83,294
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 83,520
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 49,450
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 33,843
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 227
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 85,254
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 39,803
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 10,004
D. Služby (účtová skupina 51) 4,313
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 30,203
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 23,110
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 7,026
4. Sociální náklady (527, 528) 67
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 170
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 761
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,734
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 29,173
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 437
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 6
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 6
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 431
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -436
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -2,170
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -3,130
Date of updating data: 28.10.2016
Date of updating data: 28.10.2016