Vytvořte fakturu

TTASS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TTASS
IČO 31349722
TIN 2020291284
DIČ SK2020291284
Datum vytvoření 22 Duben 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TTASS
Bjornsonova 3
81105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 215 000 €
Zisk 11 081 €
Kontaktní informace
Email j.kubovcakova@mail.telekom.sk
Telefon(y) 0262410069
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 257,510
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 257,510
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 5,000
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 5,000
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 55,000
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 55,000
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 150,000
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 150,000
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 150,000
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 47,510
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 36,216
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 11,294
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 257,510
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 119,834
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 24,577
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 498
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 498
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 29,492
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 29,492
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 47,547
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 47,547
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 11,081
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 150,621
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,223
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,223
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 148,398
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 144,674
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 144,674
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 362
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 485
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,877
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) -12,945
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 55
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) -13,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 215,000
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 215,000
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 215,000
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 200,328
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) -104
D. Služby (účtová skupina 51) 187,020
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 9,755
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 7,227
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 2,467
4. Sociální náklady (527, 528) 61
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,223
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 416
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 416
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 18
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 14,672
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28,084
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 466
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 466
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -466
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 14,206
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 3,125
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,125
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 11,081
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31349722 TIN: 2020291284 DIČ: SK2020291284
 • Sídlo: TTASS, Bjornsonova 3, 81105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 22 Duben 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Jozefína Kubovčáková Vážska 17 Bratislava 821 07 25.07.2013
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Daniel Líška 6 639 € (100%) Björnsonova 2 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   21.08.2013Nový štatutárny orgán:
   Jozefína Kubovčáková Vážska 17 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 25.07.2013
   20.08.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Darina Šabová Bjornsonova 3 Bratislava Vznik funkcie: 26.01.1999
   22.08.2003Noví spoločníci:
   Ing. Daniel Líška Björnsonova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Darina Šabová Bjornsonova 3 Bratislava Vznik funkcie: 26.01.1999
   21.08.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Daniel Liška Björnsonova 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Darina Šabová Bjornsonova 3 Bratislava
   26.01.1999Nové sidlo:
   Bjornsonova 3 Bratislava 811 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Daniel Liška Björnsonova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Darina Šabová Bjornsonova 3 Bratislava
   25.01.1999Zrušené sidlo:
   Grösslingova 62 Bratislava 811 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Daniel Liška Björnsonova 2 Bratislava
   Yuri Naumenko Rabočie-Krestyan-skaya st. 51-39 Volgograd Rusko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Daniel Liška Björnsonova 2 Bratislava
   22.04.1993Nové obchodné meno:
   TTASS spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Grösslingova 62 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť so všetkými druhmi tovaru formou leasingu
   činnosť realitnej kancelárie
   obchodná činnosť so všetkými druhmi tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   prevádzkovanie športových zariadení
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti kultúry a športu
   geografické a kartografické činnosti
   poradenská a konzultačná činnosť v obl. softwaru a hardwardu a autom. spracovania dát
   predaj softwaru a hardwaru /na zákl. zmluvy s autorom/
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti ochrany zdravia človeka pred chem. látkami
   Noví spoločníci:
   Ing. Daniel Liška Björnsonova 2 Bratislava
   Yuri Naumenko Rabočie-Krestyan-skaya st. 51-39 Volgograd Rusko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Daniel Liška Björnsonova 2 Bratislava