Vytvořte fakturu

TELECOM ALARM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TELECOM ALARM
IČO 31349854
TIN 2020324878
DIČ SK2020324878
Datum vytvoření 12 Květen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TELECOM ALARM
Nevädzova 5
82101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 402 890 €
Zisk 2 493 €
Kapitál 200 871 €
Vlastní kapitál 99 350 €
Kontaktní informace
Email info@telecomalarm.sk
webové stránky http://www.telecomalarm.sk
Telefon(y) +421243412080, +421248287243
Fax(y) 0248287340
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 15,748
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 15,748
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 13,294
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 172,833
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 11,672
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 55,352
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,092
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 180
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 188,581
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 58,491
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 33,194
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 33,194
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 12,930
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 9,874
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,493
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 130,090
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 4,330
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 90,033
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 39,285
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 10,066
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 15,423
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 25,259
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 3,416
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 32,311
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 402,890
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 151,155
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 247,622
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,887
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,226
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 388,993
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 93,997
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 24,626
C. Služby (účtová skupina 51) 106,231
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 137,854
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,052
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 7,223
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 18,010
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 13,897
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 173,923
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 303
X. Úrokové výnosy (662) 301
XI. Kurzové zisky (663) 2
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 4,271
M. Úrokové náklady (562) 2,867
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 74
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,330
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,968
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 9,929
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 7,436
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,493
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31349854 TIN: 2020324878 DIČ: SK2020324878
 • Sídlo: TELECOM ALARM, Nevädzova 5, 82101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 12 Květen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Dušan Lukáčik Tomášikova 16551/5 Bratislava 821 01 31.10.2000
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Dušan Lukáčik 33 194 € (100%) Tomášikova 16551/5 Bratislava 821 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   13.12.2012Zrušeny spoločníci:
   Ing. Eva Collardová , MBA Mexická 2 Praha 101 00 Česká republika
   Ing. Edita Lukáčiková Tomášikova 5 Bratislava 821 01
   03.08.2012Noví spoločníci:
   Ing. Edita Lukáčiková Tomášikova 5 Bratislava 821 01
   02.08.2012Zrušeny spoločníci:
   Ing. Edita Lukáčiková Sedmokrásková 2/1844 Bratislava 821 01
   28.05.2009Noví spoločníci:
   Ing. Edita Lukáčiková Sedmokrásková 2/1844 Bratislava 821 01
   Ing. Eva Collardová , MBA Mexická 2 Praha 101 00 Česká republika
   27.05.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Eva Collardová Myslivní 5/235 Brno-Kohoutovice 623 00 Česká republika
   Ing. Edita Klimeková Sedmokrásková 2/1844 Bratislava 821 01
   27.07.2007Noví spoločníci:
   Ing. Eva Collardová Myslivní 5/235 Brno-Kohoutovice 623 00 Česká republika
   Ing. Edita Klimeková Sedmokrásková 2/1844 Bratislava 821 01
   21.10.2006Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie technickej služby v rozsahu podľa § 7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti (výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia a oprava)
   20.10.2006Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie technickej služby - montáž, oprava, údržba zabezpečovacích systémov slúžiacich na ochranu majetku a osôb pred neoprávnenými zásahmi
   prevádzkovanie technickej služby - predaj, projektovanie zabezpečovacích systémov na ochranu majetku a osôb pred neoprávnenými zásahmi
   06.04.2006Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Lukáčik Tomášikova 16551/5 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Lukáčik Tomášikova 16551/5 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 31.10.2000
   05.04.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Lukáčik Ivanovce 100 Melčice 913 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Lukáčik Ivanovce 100 Melčice 913 05 Vznik funkcie: 31.10.2000
   17.10.2003Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Lukáčik Ivanovce 100 Melčice 913 05
   16.10.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Lukáčik Ivanovce 100 Melčice 913 05
   17.03.2003Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Lukáčik Ivanovce 100 Melčice 913 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Lukáčik Ivanovce 100 Melčice 913 05 Vznik funkcie: 31.10.2000
   16.03.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Dunajčík Cígeľská 7613/10 Bratislava
   Ing. Dušan Lukáčik Ivanovce 100 Melčice 913 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Lukáčik Ivanovce 100 Melčice 913 05
   29.10.2001Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Lukáčik Ivanovce 100 Melčice 913 05
   28.10.2001Zrušeny spoločníci:
   Telecom Alarm s.r.o. IČO: 44 268 351 Komárkova 5/1188 Praha Česká republika
   19.07.2001Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   18.07.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Yveta Kadrliaková Bajzova 988/1 Bratislava
   15.11.2000Noví spoločníci:
   Telecom Alarm s.r.o. IČO: 44 268 351 Komárkova 5/1188 Praha Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Yveta Kadrliaková Bajzova 988/1 Bratislava
   Ing. Dušan Lukáčik Ivanovce 100 Melčice 913 05
   14.11.2000Zrušeny spoločníci:
   TELECOM ALARM s.r.o. F. Kadleca 16/572 12 Praha 180 00 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Dunajčík Cígeľská 7613/10 Bratislava
   31.07.2000Nové sidlo:
   Nevädzova 5 Bratislava 821 01
   Nové predmety činnosti:
   odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení
   prevádzkovanie technickej služby - montáž, oprava, údržba zabezpečovacích systémov slúžiacich na ochranu majetku a osôb pred neoprávnenými zásahmi
   prevádzkovanie technickej služby - predaj, projektovanie zabezpečovacích systémov na ochranu majetku a osôb pred neoprávnenými zásahmi
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Dunajčík Cígeľská 7613/10 Bratislava
   30.07.2000Zrušené sidlo:
   Nevädzova 5 Bratislava 826 13
   Zrušeny predmety činnosti:
   zriaďovanie poplašných zariadení
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Dunajčík Na pasekách 14 Bratislava
   16.07.1998Noví spoločníci:
   TELECOM ALARM s.r.o. F. Kadleca 16/572 12 Praha 180 00 Česká republika
   Ing. Peter Dunajčík Cígeľská 7613/10 Bratislava
   15.07.1998Zrušeny spoločníci:
   TELECOM ALARM s.r.o. Petra Rezka 12 Praha Česká republika
   15.08.1997Nové predmety činnosti:
   školiaca činnosť v oblasti elektrickej požiarnej signalizácie
   sprostredkovateľaká činnosť
   organizovanie seminárov, školení a kurzov
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   18.12.1995Nové predmety činnosti:
   projektovanie elektrických zariadení
   projektovanie, inštalovanie, oprava a vykonávanie revízií elektrickej požiarnej signalizácie
   16.08.1994Nové predmety činnosti:
   zriaďovanie poplašných zariadení
   12.05.1993Nové obchodné meno:
   TELECOM ALARM s.r.o.
   Nové sidlo:
   Nevädzova 5 Bratislava 826 13
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj.
   Noví spoločníci:
   TELECOM ALARM s.r.o. Petra Rezka 12 Praha Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Dunajčík Na pasekách 14 Bratislava