Vytvořte fakturu

MOLET LÍNIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MOLET LÍNIA
IČO 31349862
TIN 2020293286
DIČ SK2020293286
Datum vytvoření 29 Duben 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MOLET LÍNIA
Svätoplukova 49
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 516 424 €
Zisk -5 966 €
Kapitál 331 113 €
Vlastní kapitál -83 692 €
Kontaktní informace
Email moletlinia@zoznam.sk
webové stránky http://www.xxxlmoletlinia.sk;http://www.moletlinia.eu
Mobile(y) +421905720083
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 340,773
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 9,179
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 9,179
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 9,179
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 326,757
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 320,847
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 49
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 320,798
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 4,881
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 4,881
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,881
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,029
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 862
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 167
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 4,837
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 4,837
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 340,773
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,115
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 442
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 442
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -5,966
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 339,658
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,032
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,032
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 332,649
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 143,268
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 143,268
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 150,446
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 9,162
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,231
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 25,542
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 4,977
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,977
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 514,968
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 516,424
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 513,979
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 989
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,456
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 515,138
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 297,823
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 14,920
D. Služby (účtová skupina 51) 83,257
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 110,891
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 78,196
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 27,436
4. Sociální náklady (527, 528) 5,259
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 845
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 4,770
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 4,770
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,632
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,286
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 118,968
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 642
XII. Kurzové zisky (663) 642
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,014
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 229
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,785
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,372
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -3,086
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -5,966
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31349862 TIN: 2020293286 DIČ: SK2020293286
 • Sídlo: MOLET LÍNIA, Svätoplukova 49, 82108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 29 Duben 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Terézia Trnková Švabinského 3 Bratislava 851 03 28.01.1999
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Terézia Trnková 6 639 € (100%) Švabinského 3 Bratislava 851 03
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   11.04.2011Zrušeny spoločníci:
   Ľubomír Trnka Švabinského 3 Bratislava 851 03
   26.07.2006Nové sidlo:
   Svätoplukova 49 Bratislava 821 08
   25.07.2006Zrušené sidlo:
   Vazovova 13 Bratislava 811 08
   23.08.1999Noví spoločníci:
   Terézia Trnková Švabinského 3 Bratislava 851 03
   Ľubomír Trnka Švabinského 3 Bratislava 851 03
   22.08.1999Zrušeny spoločníci:
   Ľubomír Trnka Švabinského 3 Bratislava 851 03
   Terézia Trnková Švabinského 3 Bratislava 851 03
   Ilona Trochtová Bradáčova 6 Bratislava 851 01
   28.01.1999Nové obchodné meno:
   MOLET LÍNIA, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Ľubomír Trnka Švabinského 3 Bratislava 851 03
   Terézia Trnková Švabinského 3 Bratislava 851 03
   Ilona Trochtová Bradáčova 6 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Terézia Trnková Švabinského 3 Bratislava 851 03
   27.01.1999Zrušené obchodné meno:
   MOLET LÍNIA spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ľubomír Trnka Švabinského 3 Bratislava
   Terézia Trnková Švabinského 3 Bratislava 851 03
   Ilona Trochtová Bradáčova 6 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Terézia Trnková Švabinského 3 Bratislava 851 03
   01.04.1996Nové sidlo:
   Vazovova 13 Bratislava 811 08
   31.03.1996Zrušené sidlo:
   Špitálska 9 Bratislava 811 07
   07.09.1995Noví spoločníci:
   Ľubomír Trnka Švabinského 3 Bratislava
   Terézia Trnková Švabinského 3 Bratislava 851 03
   Ilona Trochtová Bradáčova 6 Bratislava 851 01
   06.09.1995Zrušeny spoločníci:
   Anna Merková Kolárska 14 Bratislava 811 06
   Ľubomír Trnka Švabinského 3 Bratislava
   Terézia Trnková Švabinského 3 Bratislava 851 03
   Ilona Trochtová Bradáčova 6 Bratislava 851 01
   05.09.1994Noví spoločníci:
   Anna Merková Kolárska 14 Bratislava 811 06
   Ľubomír Trnka Švabinského 3 Bratislava
   Terézia Trnková Švabinského 3 Bratislava 851 03
   Ilona Trochtová Bradáčova 6 Bratislava 851 01
   04.09.1994Zrušeny spoločníci:
   Anna Merková Kolárska 14 Bratislava 811 06
   Terézia Trnková Švabinského 3 Bratislava 851 03
   Ilona Trochtová Bradáčova 6 Bratislava 851 01
   29.04.1993Nové obchodné meno:
   MOLET LÍNIA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Špitálska 9 Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   podnikateľské poradenstvo
   šitie a pletenie odevov
   propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   Anna Merková Kolárska 14 Bratislava 811 06
   Terézia Trnková Švabinského 3 Bratislava 851 03
   Ilona Trochtová Bradáčova 6 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Terézia Trnková Švabinského 3 Bratislava 851 03