Vytvořte fakturu

PROM.MEDIC.SK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PROM.MEDIC.SK
IČO 31349871
TIN 2020350673
DIČ SK2020350673
Datum vytvoření 23 Duben 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PROM.MEDIC.SK
Drevárska 3663/8
05801
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 8 171 943 €
Zisk 168 170 €
Kontaktní informace
Email a.durankova@prom-medic.sk
Telefon(y) 0527723047, 0527723048
Fax(y) 0527723047
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,703,091
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 297
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 297
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 297
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,559,929
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,168,151
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 680
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,167,471
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 3,628
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,628
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 143,774
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 143,774
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 143,774
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 244,376
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,633
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 242,743
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 142,865
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 2,002
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 140,863
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,703,091
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 894,772
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 572,596
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 572,596
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 4,432
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,432
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) -3,624
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) -3,624
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 153,198
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 153,198
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 168,170
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 775,099
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 3,078
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3,078
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 763,517
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 661,211
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 661,211
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 551
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 16,896
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 58,716
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 26,143
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 8,504
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 8,504
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 33,220
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 33,220
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 6,782,782
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 8,171,943
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 5,726,782
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,056,000
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 115
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,389,046
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 7,930,596
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 5,775,258
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 80,465
D. Služby (účtová skupina 51) 1,364,026
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 693,808
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 510,595
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 168,873
4. Sociální náklady (527, 528) 14,340
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 905
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 2,907
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 2,907
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,227
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 241,347
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -436,967
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 25
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 25
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 25
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,984
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 176
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,808
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,959
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 238,388
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 70,218
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 70,346
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -128
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 168,170
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31349871 TIN: 2020350673 DIČ: SK2020350673
 • Sídlo: PROM.MEDIC.SK, Drevárska 3663/8, 05801, Bratislava
 • Datum vytvoření: 23 Duben 1993
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   09.01.2002Nové sidlo:
   Drevárska 3663/8 Poprad 058 01
   08.01.2002Zrušené sidlo:
   Karpatská 22 Bratislava 811 05
   04.04.2001Noví spoločníci:
   Prom. Medic. Lie. Establishment Landstrasse 193 Ruggel FL 9491 Lichtenstain
   03.01.2001Nové predmety činnosti:
   veľkodistribúcia liekov a zdravotníckych pomôcok
   dovoz, vývoz, skladovanie a zásobovanie v SR, registrovaných hromadne vybraných liekov pomocných látok a schválených zdravotných pomôcok
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Gerbery Kvetná 60/45 Spišský Štiavnik 059 14
   02.01.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   12.02.1998Nové obchodné meno:
   PROM.MEDIC.SK spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Karpatská 22 Bratislava 811 05
   11.02.1998Zrušené obchodné meno:
   PRO. MED. SK spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Znievska 38 Bratislava 851 06
   22.09.1997Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   reklama a propagácia
   výskum trhu
   organizácia školení a kurzov
   Noví spoločníci:
   Tibor Pavlík - Novolský Znievska 38 Bratislava 851 06
   Thomas Wolfram Bares Carrer Roureda Tapada 4-37 Santa Coloma Andorra Nemecko
   21.09.1997Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   reklama a propagácia
   Zrušeny spoločníci:
   Tibor Pavlík - Novolský Znievska 38 Bratislava 851 06
   Thomas Wolfram Bares Carrer Roureda Tapada 4-37 Santa Coloma Andorra Nemecko
   16.01.1997Nové obchodné meno:
   PRO. MED. SK spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Tibor Pavlík - Novolský Znievska 38 Bratislava 851 06
   Thomas Wolfram Bares Carrer Roureda Tapada 4-37 Santa Coloma Andorra Nemecko
   15.01.1997Zrušené obchodné meno:
   VERAMED spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Tibor Pavlík - Novolský Znievska 38 Bratislava 851 06
   19.06.1995Nové sidlo:
   Znievska 38 Bratislava 851 06
   Noví spoločníci:
   Tibor Pavlík - Novolský Znievska 38 Bratislava 851 06
   18.06.1995Zrušené sidlo:
   Znievska 38 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Tibor Pavlík - Novolský Znievska 38 Bratislava 851 01
   23.04.1993Nové obchodné meno:
   VERAMED spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Znievska 38 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   reklama a propagácia
   Noví spoločníci:
   Tibor Pavlík - Novolský Znievska 38 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Tibor Pavlík - Novolský Znievska 38 Bratislava