Vytvořte fakturu

AURA R. C. L. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název AURA R. C. L.
IČO 31349889
TIN 2020836037
Datum vytvoření 14 Květen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AURA R. C. L.
Fazuľová 1
81107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 100 €
Zisk 1 565 €
Vlastní kapitál 194 452 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 143,666
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 143,666
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 101,249
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 36,165
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 62,968
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 244,915
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 195,965
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 134,668
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 134,668
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 59,732
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,565
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 48,950
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 48,886
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 33,658
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,401
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 13,827
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 64
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 2,100
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 2,100
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 55
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 25
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 30
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,045
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 2,100
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,045
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,565
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4253303.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31349889 TIN: 2020836037
 • Sídlo: AURA R. C. L., Fazuľová 1, 81107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 14 Květen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Michal Ružek Bellova 95 Bratislava 831 01 17.12.2002
  Ing. Stanislav Cintavý Fazuľová 1 Bratislava 811 07 14.05.1993
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Michal Ružek 3 320 € (50%) Bellova 95 Bratislava 831 01
  Ing. Stanislav Cintavý 3 320 € (50%) Fazuľová 1 Bratislava 811 07
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   13.05.2003Nové sidlo:
   Fazuľová 1 Bratislava 811 07
   Noví spoločníci:
   Ing. Michal Ružek Bellova 95 Bratislava 831 01
   Ing. Stanislav Cintavý Fazuľová 1 Bratislava 811 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michal Ružek Bellova 95 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 17.12.2002
   Ing. Stanislav Cintavý Fazuľová 1 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 14.05.1993
   12.05.2003Zrušené sidlo:
   nám. 1. mája 6 Bratislava 811 06
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milada Bednárová Studenohorská 35 Bratislava
   Ing. Stanislav Cintavý Sedmokráskova 10 Bratislava
   JUDr. Milan Lachkovič Gunduličova 3 Bratislava
   Ing. Michal Ružek Hlboká cesta 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milada Bednárová Studenohorská 35 Bratislava Skončenie funkcie: 17.12.2002
   Ing. Stanislav Cintavý Sedmokráskova 10 Bratislava
   31.12.1997Noví spoločníci:
   Ing. Milada Bednárová Studenohorská 35 Bratislava
   Ing. Stanislav Cintavý Sedmokráskova 10 Bratislava
   JUDr. Milan Lachkovič Gunduličova 3 Bratislava
   30.12.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Bednár Studenohorská 35 Bratislava
   Ing. Stanislav Cintavý Sedmokráskova 10 Bratislava
   JUDr. Milan Lachkovič Gunduličova 3 Bratislava
   Vilma Linková Baníkova 2 Bratislava
   21.03.1997Noví spoločníci:
   Ing. Peter Bednár Studenohorská 35 Bratislava
   Ing. Stanislav Cintavý Sedmokráskova 10 Bratislava
   JUDr. Milan Lachkovič Gunduličova 3 Bratislava
   Vilma Linková Baníkova 2 Bratislava
   Ing. Michal Ružek Hlboká cesta 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Milada Bednárová Studenohorská 35 Bratislava Skončenie funkcie: 17.12.2002
   Ing. Stanislav Cintavý Sedmokráskova 10 Bratislava
   20.03.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stanislav Cintavý Sedmokráskova 10 Bratislava
   JUDr. Milan Lachkovič Gunduličova 3 Bratislava
   Ing. Michal Ružek Hlboká cesta 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Stanislav Cintavý Sedmokráskova 10 Bratislava
   JUDr. Milan Lachkovič Gunduličova 3 Bratislava
   Ing. Michal Ružek Hlboká cesta 3 Bratislava
   14.05.1993Nové obchodné meno:
   AURA R. C. L. spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   nám. 1. mája 6 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   realitná agentúra
   inžinierska a investorská činnosť
   nákup, predaj výrobkov a materiálu pre stavebníctvo
   Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Cintavý Sedmokráskova 10 Bratislava
   JUDr. Milan Lachkovič Gunduličova 3 Bratislava
   Ing. Michal Ružek Hlboká cesta 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Stanislav Cintavý Sedmokráskova 10 Bratislava
   JUDr. Milan Lachkovič Gunduličova 3 Bratislava
   Ing. Michal Ružek Hlboká cesta 3 Bratislava