Vytvořte fakturu

EKOTHERM, tepelná technika - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název EKOTHERM, tepelná technika
IČO 31349927
TIN 2020336153
DIČ SK2020336153
Datum vytvoření 11 Květen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EKOTHERM, tepelná technika
Gercenova 4
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 4 202 €
Zisk 1 863 €
Kapitál 687 793 €
Vlastní kapitál 682 810 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0903248838
Mobile(y) 0903248838
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 687,763
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 160,771
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 160,771
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 160,771
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 526,992
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 500,874
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 874
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 500,000
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 26,118
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 274
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 25,844
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 687,763
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 684,673
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 640,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 640,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 15,820
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 15,820
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 26,990
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 26,990
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,863
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,090
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,795
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,795
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,095
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 130
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 130
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 965
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 200
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 200
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 19,291
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 4,202
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 4,136
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 66
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 16,383
D. Služby (účtová skupina 51) 5,825
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 7,034
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 5,400
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,634
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 389
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 3,135
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -12,181
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -1,689
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 15,089
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 15,089
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 15,089
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 68
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 68
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 15,021
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,840
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 977
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 977
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,863
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31349927 TIN: 2020336153 DIČ: SK2020336153
 • Sídlo: EKOTHERM, tepelná technika, Gercenova 4, 85101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 11 Květen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Pavel Kravárik Ľ. Fullu 14 Bratislava 18.11.2002
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Friedel Günther Freund 640 000 € (100%) Viedeň 1190 Rakúska republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   24.04.2009Nové sidlo:
   Gercenova 4 Bratislava 851 01
   23.04.2009Zrušené sidlo:
   Vajnorská 134/A Bratislava 831 04
   15.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Kravárik Ľ. Fullu 14 Bratislava Vznik funkcie: 18.11.2002
   14.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Poliak Palkovičova 11 Bratislava 821 08 Skončenie funkcie: 18.11.2002
   28.09.2000Noví spoločníci:
   Friedel Günther Freund Hofzeile 23/1/11 Viedeň 1190 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Milan Poliak Palkovičova 11 Bratislava 821 08 Skončenie funkcie: 18.11.2002
   Friedel Günther Freund Hofzeile 23/1/11 Viedeň 1190 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Krajná 5042/11 Nové Zámky
   27.09.2000Zrušeny spoločníci:
   Friedel Günther Freund Perlgasse 35 Mödling Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Milan Poliak Palkovičova 11 Bratislava 821 08
   Friedel Günther Freund Forchheimergasse 7 1230 Wien Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Radlinského 11 Nitra 949 01
   22.07.1997Nové predmety činnosti:
   montáž, opravy a revízie vyhradených plynových zariadení
   školiaca činnosť v oblasti plynových zariadení
   Noví spoločníci:
   Friedel Günther Freund Perlgasse 35 Mödling Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   21.07.1997Zrušeny spoločníci:
   Friedel Günther Freund Forchheimergasse 7 1230 Wien Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ľuboš Bíly Radlinského 11 Nitra 949 01
   09.11.1995Nové sidlo:
   Vajnorská 134/A Bratislava 831 04
   Noví spoločníci:
   Friedel Günther Freund Forchheimergasse 7 1230 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   08.11.1995Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská cesta 25 Bratislava 831 04
   Zrušeny spoločníci:
   Friedel Günther Freund Forchheimergasse 7 1230 Wien Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   09.03.1995Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ľuboš Bíly Radlinského 11 Nitra 949 01
   Ing. Milan Poliak Palkovičova 11 Bratislava 821 08
   Friedel Günther Freund Forchheimergasse 7 1230 Wien Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Radlinského 11 Nitra 949 01
   08.03.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ľuboš Bíly Radlinského 11 Nitra 949 01
   Ing. Milan Poliak Palkovičova 11 Bratislava 821 08
   11.05.1993Nové obchodné meno:
   EKOTHERM, tepelná technika, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Stará Vajnorská cesta 25 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením)
   poradenská činnosť vo vyššie uvedenej oblasti
   Noví spoločníci:
   Friedel Günther Freund Forchheimergasse 7 1230 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ľuboš Bíly Radlinského 11 Nitra 949 01
   Ing. Milan Poliak Palkovičova 11 Bratislava 821 08