Vytvořte fakturu

ORADATA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ORADATA
IČO 31350038
TIN 2020305826
DIČ SK2020305826
Datum vytvoření 17 Květen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ORADATA
Kopčianska 41
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 51 882 €
Zisk -18 831 €
Kapitál 1 709 347 €
Vlastní kapitál -1 243 893 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 026820660, 068268206601, 0905380379, 68206614 0903702486
Mobile(y) 0903484907
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,724,707
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 425,471
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 425,471
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 417,767
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,125
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 36
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 6,543
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,299,236
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,035,254
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 889,133
3. Výrobky (123) - /194/ 146,121
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 263,511
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 263,511
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 261,614
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,897
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 471
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 403
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 68
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,724,707
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -1,262,723
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 43,199
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,860
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,860
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -1,295,590
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 101,338
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -1,396,928
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -18,831
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,987,251
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 384,165
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 364,690
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 475A, 476A) 364,690
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 19,475
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 10,518
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 10,518
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 1,319
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,482,558
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 828,058
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 817,304
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 10,754
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 585,154
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 94,590
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 646,271
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 328,485
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 108,691
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 179
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 179
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 51,882
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 36,063
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 15,819
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 70,713
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 6,482
D. Služby (účtová skupina 51) 43,646
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 19,572
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 14,448
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 5,048
4. Sociální náklady (527, 528) 76
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 58
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 955
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 955
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -18,831
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,754
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 0
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -18,831
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -18,831
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31350038 TIN: 2020305826 DIČ: SK2020305826
 • Sídlo: ORADATA, Kopčianska 41, 85101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 17 Květen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ján Madleňák Pod rovnicami 3241/28 Bratislava - Karlova Ves 06.04.2001
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ján Madleňák 6 639 € (100%) Pod rovnicami 3241/28 Bratislava - Karlova Ves
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   20.03.2015Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
   nákup a predaj tovarov (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením)
   reklamné a propagačné činnosti
   kompletizácia a dodávka bezpečnostných zámkov, zámkov a alarmov na motorové vozidlá
   kompletizácia a montáž posuvných dverí ROLDOR
   30.11.2010Nové sidlo:
   Kopčianska 41 Bratislava 851 01
   29.11.2010Zrušené sidlo:
   Einsteinova 9 Bratislava 851 01
   23.03.2004Nové sidlo:
   Einsteinova 9 Bratislava 851 01
   22.03.2004Zrušené sidlo:
   Špitálska 35 Bratislava 815 85
   06.04.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Madleňák Pod rovnicami 3241/28 Bratislava - Karlova Ves
   05.04.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Madleňák Topoľčianska 31 Bratislava
   29.05.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ján Madleňák Pod rovnicami 3241/28 Bratislava - Karlova Ves
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Madleňák Topoľčianska 31 Bratislava
   28.05.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Madleňák Topolčianska 31 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Madleňák Topoľčianska 31 Bratislava
   10.11.1995Nové predmety činnosti:
   reklamné a propagačné činnosti
   kompletizácia a dodávka bezpečnostných zámkov, zámkov a alarmov na motorové vozidlá
   kompletizácia a montáž posuvných dverí ROLDOR
   22.05.1995Nové sidlo:
   Špitálska 35 Bratislava 815 85
   21.05.1995Zrušené sidlo:
   Stromova 9 Bratislava 831 01
   26.09.1994Noví spoločníci:
   Ing. Ján Madleňák Topolčianska 31 Bratislava
   25.09.1994Zrušeny spoločníci:
   Y.O.R.L., Import Export Ltd. 33 Haalon St. Oranit 44813 Israel
   Ing. Ján Madleňák Topolčianska 31 Bratislava
   17.05.1993Nové obchodné meno:
   ORADATA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Stromova 9 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
   nákup a predaj tovarov (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením)
   Noví spoločníci:
   Y.O.R.L., Import Export Ltd. 33 Haalon St. Oranit 44813 Israel
   Ing. Ján Madleňák Topolčianska 31 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Madleňák Topoľčianska 31 Bratislava