Vytvořte fakturu

Gunther Tahedl - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Gunther Tahedl
IČO 31350054
TIN 2020912652
Datum vytvoření 21 Duben 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Gunther Tahedl
Galvániho 12/a
82104
Bratislava
Financial information
Zisk 480 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 39,419
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 37,343
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 37,343
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 37,343
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 0
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,076
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,076
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,076
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 39,419
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -733
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -7,224
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -7,224
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -480
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 40,152
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 37,149
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 37,149
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 3,003
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 478
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,525
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 480
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4272601.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31350054 TIN: 2020912652
 • Sídlo: Gunther Tahedl, Galvániho 12/a, 82104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 21 Duben 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Gunther Tahedl Trenbachstrasse 14 Waldkraiburg 844 78 Nemecko 06.12.2004
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Gunther Tahedl 6 639 € (100%) Trenbachstrasse 14 Waldkraiburg 844 78 Nemecko
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   09.03.2005Nové sidlo:
   Galvániho 12/a Bratislava 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   Günther Tahedl Trenbachstrasse 14 Waldkraiburg 844 78 Nemecko Vznik funkcie: 06.12.2004
   08.03.2005Zrušené sidlo:
   Znievska ulica 38 Bratislava 851 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Darina Vitteková Ĺubovnianska 2 Bratislava
   05.01.2001Nové obchodné meno:
   Gunther Tahedl spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Znievska ulica 38 Bratislava 851 06
   Noví spoločníci:
   Gunther Tahedl Frenbachstrasse 14c WaldKraiburg SRN
   04.01.2001Zrušené obchodné meno:
   TAHEDL a VITTEKOVÁ spol. s r. o.
   Zrušené sidlo:
   Ľubovnianska 2 Bratislava 851 07
   Zrušeny spoločníci:
   Darina Vitteková Ĺubovnianska 2 Bratislava
   Günther Tahedl Kirchfeldstrasse 25 Ealdkraiburg SRN
   27.11.1998Noví spoločníci:
   Darina Vitteková Ĺubovnianska 2 Bratislava
   Günther Tahedl Kirchfeldstrasse 25 Ealdkraiburg SRN
   Nový štatutárny orgán:
   Darina Vitteková Ĺubovnianska 2 Bratislava
   26.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Darina Vitteková Ĺubovnianska 2 Bratislava
   Günther Tahedl Kirchfeldstrasse 25 Ealdkraiburg SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Darina Vitteková Ĺubovnianska 2 Bratislava
   03.09.1993Nové obchodné meno:
   TAHEDL a VITTEKOVÁ spol. s r. o.
   02.09.1993Zrušené obchodné meno:
   GÜNTHER TAHEDL spol. s r.o.
   21.04.1993Nové obchodné meno:
   GÜNTHER TAHEDL spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Ľubovnianska 2 Bratislava 851 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť - sprostredkovanie, kúpa a predaj vecí hnuteľných a nehnuteľných, vrátane zahranično obchodnej činnosti, podľa platných právnych predpisov
   stavebná činnosť - požičiavanie stavebných strojov a mechanizmov
   Noví spoločníci:
   Darina Vitteková Ĺubovnianska 2 Bratislava
   Günther Tahedl Kirchfeldstrasse 25 Ealdkraiburg SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Darina Vitteková Ĺubovnianska 2 Bratislava