Vytvořte fakturu

ADIP - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 05.05.2016
Basic information
Obchodní název ADIP
IČO 31350071
TIN 2020836092
DIČ SK2020836092
Datum vytvoření 10 Květen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ADIP
Jamník č.d. 51
03301
Liptovský Hrádok
Financial information
Prodej a příjem 73 235 €
Zisk 21 919 €
Kapitál 76 584 €
Vlastní kapitál 68 104 €
Date of updating data: 05.05.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 119,588
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 119,394
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 64,029
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,089
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,089
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 61,940
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 55,365
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 54,790
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 575
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 194
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 194
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 119,588
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 109,938
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 9,626
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 9,626
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 963
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 963
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 77,430
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 77,430
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 21,919
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 9,650
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 9
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 9
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 9,641
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,115
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,115
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 352
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 147
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 687
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 7,340
Date of updating data: 05.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 73,035
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 73,235
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 73,034
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 201
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 43,946
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 793
D. Služby (účtová skupina 51) 31,051
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 6,572
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 4,800
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,281
4. Sociální náklady (527, 528) 491
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 317
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 4,272
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 4,272
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 941
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 29,289
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 41,190
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 405
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 222
2. Ostatní náklady (562A) 222
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 183
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -404
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 28,885
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 6,966
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 6,966
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 21,919
Date of updating data: 05.05.2016
Date of updating data: 05.05.2016
 • IČO :31350071 TIN: 2020836092 DIČ: SK2020836092
 • Sídlo: ADIP, Jamník č.d. 51, 03301, Liptovský Hrádok
 • Datum vytvoření: 10 Květen 1993
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   18.02.1998Nové sidlo:
   Jamník č.d. 51 Liptovský Hrádok 033 01
   Noví spoločníci:
   Doc. Ing. Dušan Pinka , CSc. Prokopa Veľkého 40 Bratislava 811 04
   10.05.1993Nové obchodné meno:
   ADIP spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   činnosť účtovných poradcov
   vedenie účtovnej evidencie
   realitná kancelária
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Zárecký Dukelská 20 Stupava 900 31
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Doc.Ing. Dušan Pinka , CSc. Prokopa Veľkého 40 Bratislava 811 04