Vytvořte fakturu

OCHRANNÁ ZNÁMKA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.04.2016
Basic information
Obchodní název OCHRANNÁ ZNÁMKA
IČO 31350267
TIN 2020801310
Datum vytvoření 10 Květen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo OCHRANNÁ ZNÁMKA
Na stanicu 22
01009
Žilina
Financial information
Prodej a příjem 5 496 €
Zisk 3 546 €
Kapitál 4 298 €
Vlastní kapitál 4 247 €
Date of updating data: 25.04.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 11,071
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 11,071
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 5,257
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 5,257
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,257
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 5,814
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 5,814
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 11,071
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 10,071
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 73,026
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 73,026
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 435
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 435
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) -7,335
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) -7,335
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -59,601
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 9,651
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -69,252
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,546
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,000
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,000
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,000
Date of updating data: 25.04.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 5,496
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,496
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 818
D. Služby (účtová skupina 51) 718
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 100
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,678
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -718
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 132
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 132
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -132
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,546
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,000
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,000
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,546
Date of updating data: 25.04.2016
Files
4258336.tif
Date of updating data: 25.04.2016
 • IČO :31350267 TIN: 2020801310
 • Sídlo: OCHRANNÁ ZNÁMKA, Na stanicu 22, 01009, Žilina
 • Datum vytvoření: 10 Květen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ivan Šeliga Potočná 79/34 Nededza 013 02 27.03.2013
  Ing. Martin Mravec T.Hromadu 807/7 Nedožery-Brezany 972 12 27.03.2013
  Ing. Jozef Rybár Lipová 1147/13 Rajec 015 01 27.03.2013
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  ZVL Partner, s.r.o. 36 514 € (50%) Brno, okres Brno - město 602 00 Česká republika
  ZVL SLOVAKIA, a.s. 36 514 € (50%) Žilina 010 09
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   05.04.2013Nové sidlo:
   Na stanicu 22 Žilina 010 09
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Mravec T.Hromadu 807/7 Nedožery-Brezany 972 12 Vznik funkcie: 27.03.2013
   Ivan Šeliga Potočná 79/34 Nededza 013 02 Vznik funkcie: 27.03.2013
   Ing. Jozef Rybár Lipová 1147/13 Rajec 015 01 Vznik funkcie: 27.03.2013
   26.03.2013Noví spoločníci:
   ZVL SLOVAKIA, a.s. Na stanicu 22 Žilina 010 09
   12.03.2013Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   16.03.2007Noví spoločníci:
   ZVL Partner, s.r.o. Mezírka 775/1 Brno, okres Brno - město 602 00 Česká republika
   14.10.2003Nové obchodné meno:
   OCHRANNÁ ZNÁMKA, s.r.o.
   10.05.1993Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   zastupiteľská činnosť
   konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu, marketingu, reklamy