Vytvořte fakturu

BOSY - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název BOSY
IČO 31350275
TIN 2020352334
DIČ SK2020352334
Datum vytvoření 27 Duben 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BOSY
Školská 16
90044
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 21 472 €
Zisk 94 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0245958212
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 9,865
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 9,865
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 7,870
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 7,870
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 86
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 86
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,909
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 230
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,679
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 9,865
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,057
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,148
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,148
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 178
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 178
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 92
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,808
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 165
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 165
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,643
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,042
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,042
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 99
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 502
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 21,472
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 21,472
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 17,732
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 3,740
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 21,110
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 13,517
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,031
D. Služby (účtová skupina 51) 645
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 5,783
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 4,210
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,531
4. Sociální náklady (527, 528) 42
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 134
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 362
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 6,279
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 242
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 242
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -242
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 120
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 26
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 26
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 94
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31350275 TIN: 2020352334 DIČ: SK2020352334
 • Sídlo: BOSY, Školská 16, 90044, Bratislava
 • Datum vytvoření: 27 Duben 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Iveta Bosá Školská 9 Tomášov 900 44 19.05.2008
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Iveta Bosá 6 640 € (100%) Školská 9 Tomášov 900 44
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   01.05.2013Nové predmety činnosti:
   projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
   vedenie účtovníctva
   administratívne služby
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   01.01.2011Nové predmety činnosti:
   montáž, rekonštrukcie, údržba vyhradených technických zariadení - elektrických
   oprava vyhradených technických zariadení - elektrických
   odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení - elektrických
   výkon činnosti stavbyvedúceho
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   31.12.2010Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa motorových vozidiel za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti
   kúpa motorových vozidiel za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
   sklenárstvo
   maliarstvo, lakovanie
   kopáčske práce a drobné úpravy terénu, ktoré nie sú súčasťou stavieb
   elektroinštalatérstvo
   kúpa a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom motorových vozidiel
   01.07.2010Nové sidlo:
   Školská 16 Tomášov 900 44
   Noví spoločníci:
   Iveta Bosá Školská 16 Tomášov 900 44
   30.06.2010Zrušené sidlo:
   Školská 9 Tomášov 900 44
   Zrušeny spoločníci:
   Iveta Bosá Školská 9 Tomášov 900 44
   Ján Bosý Školská 9 Tomášov 900 44
   04.07.2008Noví spoločníci:
   Iveta Bosá Školská 9 Tomášov 900 44
   Nový štatutárny orgán:
   Iveta Bosá Školská 9 Tomášov 900 44 Vznik funkcie: 19.05.2008
   03.07.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Bosý Školská 9 Tomášov 900 44 Vznik funkcie: 27.04.1993
   04.05.2005Nové obchodné meno:
   BOSY s.r.o.
   Nové sidlo:
   Školská 9 Tomášov 900 44
   Noví spoločníci:
   Ján Bosý Školská 9 Tomášov 900 44
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Bosý Školská 9 Tomášov 900 44 Vznik funkcie: 27.04.1993
   03.05.2005Zrušené obchodné meno:
   BOSY & SOMMER s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Strojnícka 10 Bratislava II. 821 05
   Zrušeny predmety činnosti:
   zváračstvo
   zámočníctvo
   Zrušeny spoločníci:
   Ján Bosý Klincová 15 Bratislava 821 08
   Marián Sommer Špitálska 43 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Bosý Klincová 15 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 27.04.1993
   Marián Sommer Špitálska 43 Bratislava Vznik funkcie: 27.04.1993
   03.04.2003Nové sidlo:
   Strojnícka 10 Bratislava II. 821 05
   Nové predmety činnosti:
   montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Bosý Klincová 15 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 27.04.1993
   Marián Sommer Špitálska 43 Bratislava Vznik funkcie: 27.04.1993
   02.04.2003Zrušené sidlo:
   Tupolevova 8 Bratislava 851 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   zriaďovanie poplašných zariadení (s výnimkou elektropožiarnej signalizácie a autoalarmov)
   montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Bosý Tupolevova 8 Bratislava
   Marián Sommer Špitálska 43 Bratislava
   21.07.1998Noví spoločníci:
   Ján Bosý Klincová 15 Bratislava 821 08
   Marián Sommer Špitálska 43 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Marián Sommer Špitálska 43 Bratislava
   20.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ján Bosý Tupolevova 8 Bratislava
   Marián Sommer Špitálska 43 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marián Sommer Špitálska 43 Bratislava
   11.07.1997Nové predmety činnosti:
   zriaďovanie poplašných zariadení (s výnimkou elektropožiarnej signalizácie a autoalarmov)
   montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete
   Noví spoločníci:
   Ján Bosý Tupolevova 8 Bratislava
   Marián Sommer Špitálska 43 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Bosý Tupolevova 8 Bratislava
   Marián Sommer Špitálska 43 Bratislava
   10.07.1997Zrušeny spoločníci:
   Ján Bosý Tupolevova 8 Bratislava
   Marián Sommer Špitálska 43 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Bosý Tupolevova 8 Bratislava
   Marián Sommer Špitálska 43 Bratislava
   27.01.1997Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   prenájom strojov a zariadení
   upratovacie a čistiace práce
   kúpa motorových vozidiel za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti
   kúpa motorových vozidiel za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
   sklenárstvo
   maliarstvo, lakovanie
   kopáčske práce a drobné úpravy terénu, ktoré nie sú súčasťou stavieb
   zváračstvo
   zámočníctvo
   elektroinštalatérstvo
   kúpa a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom motorových vozidiel
   Noví spoločníci:
   Ján Bosý Tupolevova 8 Bratislava
   Marián Sommer Špitálska 43 Bratislava
   26.01.1997Zrušeny predmety činnosti:
   zváračstvo
   zámočníctvo
   elektroinštalatérstvo
   kúpa a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   Zrušeny spoločníci:
   Ján Bosý Tupolevova 8 Bratislava
   Marián Sommer Špitálska 43 Bratislava
   26.04.1993Nové obchodné meno:
   BOSY & SOMMER s.r.o.
   Nové sidlo:
   Tupolevova 8 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   zváračstvo
   zámočníctvo
   elektroinštalatérstvo
   kúpa a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ján Bosý Tupolevova 8 Bratislava
   Marián Sommer Špitálska 43 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Bosý Tupolevova 8 Bratislava
   Marián Sommer Špitálska 43 Bratislava