Vytvořte fakturu

FPSK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 24.06.2016
Basic information
Obchodní název FPSK
IČO 31350402
TIN 2020299831
DIČ SK2020299831
Datum vytvoření 11 Květen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FPSK
Nerudova 9
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 737 207 €
Zisk 97 890 €
Vlastní kapitál 150 927 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0252926011
Mobile(y) 0903766775
Fax(y) 0252926011
Date of updating data: 24.06.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 35,438
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 35,438
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 35,438
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 404,621
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 96,275
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,057
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 198,883
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 440,059
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 131,241
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,672
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,672
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 533
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 26,146
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 97,890
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 308,818
B.II. Dlouhodobý ustanovení (451A, 459A, 45XA) 213
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 308,243
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 261,307
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,194
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 45,202
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 540
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 362
Date of updating data: 24.06.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 1,737,207
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,733,461
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,746
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 1,610,288
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 1,395,488
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6,006
C. Služby (účtová skupina 51) 173,374
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 18,290
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 164
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 12,917
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,049
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 126,919
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 158,593
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 18
X. Úrokové výnosy (662) 18
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 178
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 178
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -160
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 126,759
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 28,869
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 97,890
Date of updating data: 24.06.2016
Date of updating data: 24.06.2016
 • IČO :31350402 TIN: 2020299831 DIČ: SK2020299831
 • Sídlo: FPSK, Nerudova 9, 82104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 11 Květen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Pavel Beránek Praha 10 102 02 Česká republika 19.07.2002
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Pavel Beránek 6 700 € (100%) Praha 10 102 02 Česká republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   03.12.2008Nové obchodné meno:
   FPSK, s.r.o.
   10.09.2008Nové sidlo:
   Nerudova 9 Bratislava 821 04
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Beránek Na zájezdu 1936/3 Praha 10 102 02 Česká republika
   17.10.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Beránek Na zájezdu 1936/3 Praha 10 102 00 Česká republika Vznik funkcie: 19.07.2002
   11.05.1993Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   reklamná a propagačná činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ