Vytvořte fakturu

Donau Lab - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 03.02.2016
Basic information
Obchodní název Donau Lab
IČO 31350411
TIN 2020317717
DIČ SK2020317717
Datum vytvoření 18 Květen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Donau Lab
Šarišská 6
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 272 577 €
Zisk -16 158 €
Kapitál 114 834 €
Vlastní kapitál -187 911 €
Kontaktní informace
Email office-sk@donaulab.com
webové stránky http://www.donaulab.com
Telefon(y) +421253415162, +421253415345
Mobile(y) +421915116835
Fax(y) 0253415162
Date of updating data: 03.02.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 92,075
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 90,934
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 53,246
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 53,246
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 36,683
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 34,683
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 34,683
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,000
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,005
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 438
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 567
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,141
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 1,141
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 92,075
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -204,069
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -195,214
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -195,214
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -16,158
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 296,144
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 220,850
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,997
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 218,853
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 75,294
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 50,647
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 50,647
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 13,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,920
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,910
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,817
Date of updating data: 03.02.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 248,530
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 272,577
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 232,773
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 15,757
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 4,167
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 19,880
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 268,455
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 160,220
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 5,596
D. Služby (účtová skupina 51) 36,421
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 67,403
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 49,259
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 17,339
4. Sociální náklady (527, 528) 805
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 379
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,244
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,244
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -2,847
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 39
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,122
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 46,293
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 7
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 19,328
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 10,738
2. Ostatní náklady (562A) 10,738
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 6,485
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,105
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -19,320
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -15,198
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -16,158
Date of updating data: 03.02.2016
Date of updating data: 03.02.2016
 • IČO :31350411 TIN: 2020317717 DIČ: SK2020317717
 • Sídlo: Donau Lab, Šarišská 6, 82109, Bratislava
 • Datum vytvoření: 18 Květen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Mgr. Slavomír Belovič Neded 55 Neded 925 85 23.11.2009
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  LPP Group AG 249 750 € (100%) Schaffhausen 8200 Švajčiarska konfederácia
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   02.02.2016Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   19.02.2014Noví spoločníci:
   LPP Group AG Rheinhaldenstrasse 63a Schaffhausen 8200 Švajčiarska konfederácia
   01.01.2010Nové predmety činnosti:
   reklamné a marketingové služby
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Slavomír Belovič Neded 55 Neded 925 85 Vznik funkcie: 23.11.2009
   01.12.1998Nové predmety činnosti:
   prieskum trhu
   výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   18.05.1993Nové obchodné meno:
   Donau Lab spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Šarišská 6 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchod a maloobchod s rozličným tovarom v rozsahu voľnej živnosti