Vytvořte fakturu

PROTOKON - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PROTOKON
IČO 31350534
TIN 2020294474
DIČ SK2020294474
Datum vytvoření 11 Květen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PROTOKON
Líščie údolie 141
84104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 481 797 €
Zisk -1 084 €
Kapitál 427 082 €
Vlastní kapitál 128 460 €
Kontaktní informace
Email protokon@protokon.sk
Telefon(y) 0262520140, 0265422175, 0262520136, 0905650345
Mobile(y) 0910946951, 0905650345
Fax(y) 0262520130, 0265422175
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 442,329
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 9,876
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 9,876
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 9,876
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 432,189
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 6,263
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 149
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 5,884
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 230
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 384,572
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 384,572
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 384,572
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 41,354
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,667
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 37,687
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 264
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 264
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 442,329
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 127,376
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,641
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,641
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 2,644
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,769
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,769
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 2,421
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 2,421
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 114,985
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 114,985
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,084
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 314,953
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 7,665
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 7,665
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 303,523
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 6,427
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,427
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 227,737
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 411
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,640
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 65,308
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 3,765
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,765
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 481,811
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 481,797
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 332,400
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 149,397
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 481,526
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 204,484
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 9,691
D. Služby (účtová skupina 51) 45,674
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 215,281
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 197,551
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 16,556
4. Sociální náklady (527, 528) 1,174
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 499
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 5,444
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 5,444
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 453
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 271
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 221,948
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 14
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 14
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 14
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 406
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 48
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 358
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -392
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -121
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 963
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 963
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,084
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31350534 TIN: 2020294474 DIČ: SK2020294474
 • Sídlo: PROTOKON, Líščie údolie 141, 84104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 11 Květen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  PhDr. Ľudmila Burianová Líščie údolie 141 B Bratislava 841 04 11.05.1993
  Ing. Milan Burian Líščie údolie 141 B Bratislava 841 04 11.05.1993
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  PhDr. Ľudmila Burianová 1 594 € (24%) Líščie údolie 141 B Bratislava 841 04
  Ing. Milan Burian 3 984 € (60%) Líščie údolie 141 B Bratislava 841 04
  Ľudmila Bajuszová 1 063 € (16%) Sládkovičova 14 Partizánske 958 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   09.02.2006Nové sidlo:
   Líščie údolie 141 B Bratislava 841 04
   Noví spoločníci:
   PhDr. Ľudmila Burianová Líščie údolie 141 B Bratislava 841 04
   Ing. Milan Burian Líščie údolie 141 B Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Ľudmila Burianová Líščie údolie 141 B Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 11.05.1993
   Ing. Milan Burian Líščie údolie 141 B Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 11.05.1993
   08.02.2006Zrušené sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 810 11
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Burian Jurigovo nám. 5 Bratislava 841 05
   PhDr. Ľudmila Burianová Jurigovo nám. 5 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Burian Jurigovo nám. 5 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 11.05.1993
   PhDr. Ľudmila Burianová Jurigovo nám. 5 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 11.05.1993
   19.05.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Burian Jurigovo nám. 5 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 11.05.1993
   PhDr. Ľudmila Burianová Jurigovo nám. 5 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 11.05.1993
   18.05.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Burian Jurigovo nám. 5 Bratislava 841 05
   PhDr. Ľudmila Burianová Jurigovo nám. 5 Bratislava 841 05
   19.04.2001Noví spoločníci:
   Ľudmila Bajuszová Sládkovičova 14 Partizánske 958 01
   Ing. Milan Burian Jurigovo nám. 5 Bratislava 841 05
   PhDr. Ľudmila Burianová Jurigovo nám. 5 Bratislava 841 05
   18.04.2001Zrušeny spoločníci:
   Ľudmila Bajuszová Sládkovičova 14 Partizánske 958 01
   Ing. Milan Burian Jurigovo nám. 5 Bratislava 841 05
   PhDr. Ľudmila Burianová Jurigovo nám. 5 Bratislava 841 05
   Ing. Pavol Bajusz Za Žižkovskou vozovnou 18 Praha 3 130 00 Česká republika
   08.10.1998Noví spoločníci:
   Ľudmila Bajuszová Sládkovičova 14 Partizánske 958 01
   Ing. Milan Burian Jurigovo nám. 5 Bratislava 841 05
   PhDr. Ľudmila Burianová Jurigovo nám. 5 Bratislava 841 05
   Ing. Pavol Bajusz Za Žižkovskou vozovnou 18 Praha 3 130 00 Česká republika
   07.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ľudmila Bajuszová Sládkovičova 14 Partizánske 958 01
   Ing. Milan Burian Jurigovo nám. 5 Bratislava 841 05
   PhDr. Ľudmila Burianová Jurigovo nám. 5 Bratislava 841 05
   Ing. Pavol Bajusz Za Žižkovskou vozovnou 18 Praha 3 130 00 Česká republika
   Ing. Jozef Páleník Pomořanská 481 Praha 180 00 Česká republika
   01.04.1996Noví spoločníci:
   Ľudmila Bajuszová Sládkovičova 14 Partizánske 958 01
   31.03.1996Zrušeny spoločníci:
   Ľudmila Bajuszová Za Žižkovskou vozovnou 18 Praha 3 130 00 Česká republika
   02.12.1993Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Burian Jurigovo nám. 5 Bratislava 841 05
   PhDr. Ľudmila Burianová Jurigovo nám. 5 Bratislava 841 05
   01.12.1993Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Burian Haburská 25 Bratislava 821 01
   PhDr. Ľudmila Burianová Haburská 25 Bratislava 821 01
   11.05.1993Nové obchodné meno:
   PROTOKON, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 810 11
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software-predaj hot. programov na zákl. zmluvy s autormi
   prekladateľská a tlmočnícka činnosť a jej sprostredkovanie
   reklamná a propagačná činnosť
   marketing
   organizovanie výstav tovaru
   organizovanie kurzov a konferencií
   Noví spoločníci:
   Ing. Milan Burian Jurigovo nám. 5 Bratislava 841 05
   PhDr. Ľudmila Burianová Jurigovo nám. 5 Bratislava 841 05
   Ing. Pavol Bajusz Za Žižkovskou vozovnou 18 Praha 3 130 00 Česká republika
   Ľudmila Bajuszová Za Žižkovskou vozovnou 18 Praha 3 130 00 Česká republika
   Ing. Jozef Páleník Pomořanská 481 Praha 180 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Milan Burian Haburská 25 Bratislava 821 01
   PhDr. Ľudmila Burianová Haburská 25 Bratislava 821 01