Vytvořte fakturu

SNOTY - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SNOTY
IČO 31350640
TIN 2020343721
DIČ SK2020343721
Datum vytvoření 20 Květen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SNOTY
Rybničná 59
83107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 107 621 €
Zisk 48 643 €
Kapitál 403 075 €
Vlastní kapitál 271 359 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421244884011, +421244884521, +421244884562, +421244885128
Mobile(y) +421903700122, +421910944456, +421911944456, +421903229157, +421911668778
Fax(y) 0244884011
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 336,183
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 50,323
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 50,323
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 50,323
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 285,784
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 70,882
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 70,882
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 1,778
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 1,778
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,778
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 124,851
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 113,717
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 113,717
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 11,134
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 88,273
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 88,273
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 76
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 76
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 336,183
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 212,891
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 156,945
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 156,945
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 48,643
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 117,836
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 12,534
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,501
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 11,033
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 74,668
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 56,019
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 56,019
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 9,167
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 6,211
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,458
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,813
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 30,634
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 5,456
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 5,233
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 223
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,108,006
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,107,621
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 1,037,112
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 64,627
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 4,500
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,382
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,032,667
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 600,991
D. Služby (účtová skupina 51) 205,871
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 153,963
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 110,733
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 38,969
4. Sociální náklady (527, 528) 4,261
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,988
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 15,996
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 15,996
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 52,858
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 74,954
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 294,877
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 385
XII. Kurzové zisky (663) 385
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 12,196
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,674
2. Ostatní náklady (562A) 1,674
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 3,225
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 7,297
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -11,811
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 63,143
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 14,500
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 14,500
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 48,643
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31350640 TIN: 2020343721 DIČ: SK2020343721
 • Sídlo: SNOTY, Rybničná 59, 83107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 20 Květen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ľuboš Čierny Plzenská 3103/9 Bratislava 831 03 20.05.1993
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ľuboš Čierny 6 639 € (100%) Plzenská 3103/9 Bratislava 831 03
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   20.12.2006Nové predmety činnosti:
   baliarenská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predajainým prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   nákladná cestná doprava vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
   osobná cestná doprava vykonávaná osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou taxislužby
   prenájom motorových vozidiel
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ľuboš Čierny Plzenská 3103/9 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ľuboš Čierny Plzenská 3103/9 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 20.05.1993
   19.12.2006Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   Ľuboš Čierny Jasovská 12 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľuboš Čierny Jasovská 12 Bratislava
   04.03.2002Nové sidlo:
   Rybničná 59 Bratislava 831 07
   03.03.2002Zrušené sidlo:
   J. Poničana 1 Bratislava 841 08
   20.04.2001Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   26.09.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Mikuláš Keszi J. Poničana 1 Bratislava
   23.11.1998Noví spoločníci:
   Ľuboš Čierny Jasovská 12 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ľuboš Čierny Jasovská 12 Bratislava
   Mikuláš Keszi J. Poničana 1 Bratislava
   22.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ľuboš Čierny Jasovská 12 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľuboš Čierny Jasovská 12 Bratislava
   Mikuláš Keszi J. Poničana 1 Bratislava
   18.12.1995Nové obchodné meno:
   SNOTY s r.o.
   17.12.1995Zrušené obchodné meno:
   SNOTTY spol. s r.o.
   27.02.1995Noví spoločníci:
   Ľuboš Čierny Jasovská 12 Bratislava
   26.02.1995Zrušeny spoločníci:
   Ľuboš Čierny Jasovská 12 Bratislava
   Mikuláš Keszi J. Poničana 1 Bratislava
   20.05.1993Nové obchodné meno:
   SNOTTY spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   J. Poničana 1 Bratislava 841 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj
   reklamná a propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   Ľuboš Čierny Jasovská 12 Bratislava
   Mikuláš Keszi J. Poničana 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ľuboš Čierny Jasovská 12 Bratislava
   Mikuláš Keszi J. Poničana 1 Bratislava