Vytvořte fakturu

DAVAC - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název DAVAC
IČO 31350658
TIN 2020298500
DIČ SK2020298500
Datum vytvoření 19 Květen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DAVAC
Kopčianska 37
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 809 239 €
Zisk 23 266 €
Kapitál 1 193 427 €
Vlastní kapitál 844 498 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0263838249, 0263838496, 63838249
Fax(y) 0263838496
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 954,388
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 371,572
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 371,572
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 49,225
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 314,294
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 8,053
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 579,369
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 146,328
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 146,328
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 182,109
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 182,109
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 182,109
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 250,932
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 126,559
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 124,373
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3,447
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 3,447
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 954,388
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 830,763
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 8,978
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 8,978
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 791,880
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 800,177
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -8,297
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 23,266
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 123,625
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 541
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 541
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 118,834
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 50,048
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 50,048
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 35,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,992
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,970
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 28,811
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 13
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 4,250
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 4,250
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 809,316
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 809,239
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 780,998
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 27,950
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 291
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 773,552
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 585,676
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 16,426
D. Služby (účtová skupina 51) 48,067
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 67,992
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 48,822
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 17,191
4. Sociální náklady (527, 528) 1,979
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4,668
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 40,504
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 40,504
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,219
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 35,687
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 158,779
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 77
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 4
XII. Kurzové zisky (663) 73
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,192
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 249
2. Ostatní náklady (562A) 249
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 778
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,165
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,115
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 32,572
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 9,306
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 9,306
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 23,266
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31350658 TIN: 2020298500 DIČ: SK2020298500
 • Sídlo: DAVAC, Kopčianska 37, 85101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 19 Květen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Gustáv Dávid Čapkova 4 Bratislava 811 04 19.05.1993
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Gustáv Dávid 6 639 € (100%) Čapkova 4 Bratislava 811 04
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   22.10.2009Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí - automobilov, nábytku, spotrebného tovaru, kancelárskej a výpočtovej techniky, náradia, nástrojov
   21.10.2009Zrušeny predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľných vecí - automobilov, nábytku, spotrebného tovaru, kancelárskej a výpočtovej techniky, náradia, nástrojov
   11.08.2007Nové sidlo:
   Kopčianska 37 Bratislava 851 01
   Nové predmety činnosti:
   montáž a servis gastrotechniky
   poradenstvo v predmete činnosti - gastrotechniky, baliace linky
   servis a opravy baliacich liniek
   výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   zámočníctvo
   kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   prieskum trhu
   kopírovacie služby
   administratívne a pisárske práce
   prenájom nehnuteľných vecí - automobilov, nábytku, spotrebného tovaru, kancelárskej a výpočtovej techniky, náradia, nástrojov
   Noví spoločníci:
   Ing. Gustáv Dávid Čapkova 4 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Gustáv Dávid Čapkova 4 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 19.05.1993
   10.08.2007Zrušené sidlo:
   Gogoľova 18 Bratislava 851 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   servis a opravy baliacich liniek
   výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   sprostredkovateľská činnosť
   cestná motorová doprava - nákladná doprava
   inštalácia a opravy chladiarenských zariadení
   montáž a servis gastrotechniky
   poradenstvo v predmete činnosti - gastrotechniky, baliace linky
   prieskum trhu
   colná deklarácia
   kopírovacie služby
   administratívne a pisárske práce
   prenájom nehnuteľných vecí - automobilov, nábytku, spotrebného tovaru, kancelárskej a výpočtovej techniky, náradia, nástrojov
   zamočníctvo
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dávid Gustáv Čapkova 4 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dávid Gustáv Čapkova 4 Bratislava 811 04
   17.04.2003Nové sidlo:
   Gogoľova 18 Bratislava 851 01
   Nové predmety činnosti:
   inštalácia a opravy chladiarenských zariadení
   montáž a servis gastrotechniky
   poradenstvo v predmete činnosti - gastrotechniky, baliace linky
   prieskum trhu
   colná deklarácia
   kopírovacie služby
   administratívne a pisárske práce
   prenájom nehnuteľných vecí - automobilov, nábytku, spotrebného tovaru, kancelárskej a výpočtovej techniky, náradia, nástrojov
   zamočníctvo
   16.04.2003Zrušené sidlo:
   Gogoľova 18 Bratislava 852 02
   16.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Dávid Gustáv Čapkova 4 Bratislava 811 04
   15.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dávid Gustáv Čapkova 4 Bratislava 811 04
   15.08.1997Nové predmety činnosti:
   výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   sprostredkovateľská činnosť
   cestná motorová doprava - nákladná doprava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   14.08.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   22.04.1996Noví spoločníci:
   Ing. Dávid Gustáv Čapkova 4 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dávid Gustáv Čapkova 4 Bratislava 811 04
   21.04.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dávid Gustáv Čapkova 4 Bratislava 811 04
   Ing. Sašo Kiselkov Na Pasekách 16 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dávid Gustáv Čapkova 4 Bratislava 811 04
   Ing. Sašo Kiselkov Na Pasekách 16 Bratislava 831 06
   07.07.1995Noví spoločníci:
   Ing. Dávid Gustáv Čapkova 4 Bratislava 811 04
   Ing. Sašo Kiselkov Na Pasekách 16 Bratislava 831 06
   06.07.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dávid Gustáv Čapkova 4 Bratislava 811 04
   Ing. Sašo Kiselkov Na Pasekách 16 Bratislava 831 06
   20.07.1993Nové sidlo:
   Gogoľova 18 Bratislava 852 02
   19.07.1993Zrušené sidlo:
   Čapkova 4 Bratislava 811 04
   19.05.1993Nové obchodné meno:
   DAVAC spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Čapkova 4 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   servis a opravy baliacich liniek
   Noví spoločníci:
   Ing. Dávid Gustáv Čapkova 4 Bratislava 811 04
   Ing. Sašo Kiselkov Na Pasekách 16 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Dávid Gustáv Čapkova 4 Bratislava 811 04
   Ing. Sašo Kiselkov Na Pasekách 16 Bratislava 831 06