Vytvořte fakturu

Štrmac - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Štrmac
IČO 31350755
TIN 2020358912
Datum vytvoření 17 Květen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Štrmac
Polianky 3357/23
84101
Bratislava
Financial information
Zisk 13 513 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,659,301
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,469,611
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 0
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 1,469,611
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 1
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 1,469,610
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 189,690
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 0
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 173,970
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 172,469
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 172,469
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,501
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 15,720
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 15,720
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,659,301
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 872,082
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 19,917
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 19,917
A.II. Emisní ážio (412) 70,321
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 27,144
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 27,144
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 0
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 741,187
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 741,187
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 13,513
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 787,219
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,197
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,197
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 786,022
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 3,723
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,723
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 782,299
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 0
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 0
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 8,181
D. Služby (účtová skupina 51) 8,181
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -8,181
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -8,181
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 25,566
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 25,566
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 25,566
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 61
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 61
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 25,505
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 17,324
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 3,811
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,811
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 13,513
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4199653.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31350755 TIN: 2020358912
 • Sídlo: Štrmac, Polianky 3357/23, 84101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 17 Květen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Mag. Andreas Asamer Roithstrasse 46 Gmunden 4810 Rakúska republika 04.11.2013
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  ALAS Baustoff-Holding GmbH 19 917 € (100%) Ohlsdorf 4694 Rakúska republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   20.08.2014Noví spoločníci:
   ALAS Baustoff-Holding GmbH Unterthalham Strasse 2 Ohlsdorf 4694 Rakúska republika
   19.08.2014Zrušeny spoločníci:
   ALAS Baustoff-Holding AG Unterthalham Strasse 2 Ohlsdorf 4694 Rakúska republika
   16.05.2014Noví spoločníci:
   ALAS Baustoff-Holding AG Unterthalham Strasse 2 Ohlsdorf 4694 Rakúska republika
   15.05.2014Zrušeny spoločníci:
   Asamer Holding AG Unterthalham Strasse 2 Ohlsdorf 4694 Rakúska republika
   08.01.2014Nový štatutárny orgán:
   Mag. Andreas Asamer Roithstrasse 46 Gmunden 4810 Rakúska republika Vznik funkcie: 04.11.2013
   07.01.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Foltýn 941 Lozorno Vznik funkcie: 15.04.1997
   25.07.2012Noví spoločníci:
   Asamer Holding AG Unterthalham Strasse 2 Ohlsdorf 4694 Rakúska republika
   24.07.2012Zrušeny spoločníci:
   ALAS International Baustoffproduktions-AG Unterthalham Strasse 2 Ohlsdorf AT 4694 Rakúska republika
   27.11.2007Zrušeny spoločníci:
   Polensky & Zöllner Industriebeteiligung - GmbH Annagasse 6 AT 1010 Wien Rakúska republika
   27.04.2007Nové sidlo:
   Polianky 3357/23 Bratislava 841 01
   26.04.2007Zrušené sidlo:
   Zlaté piesky 16 Bratislava 823 76
   15.10.2004Noví spoločníci:
   ALAS International Baustoffproduktions-AG Unterthalham Strasse 2 Ohlsdorf AT 4694 Rakúska republika
   Polensky & Zöllner Industriebeteiligung - GmbH Annagasse 6 AT 1010 Wien Rakúska republika
   14.10.2004Zrušeny spoločníci:
   ALAS International Baustoffproduktions-AG Unterthalham Strasse 2 AT 4694 Ohlsdorg Rakúska republika
   Polensky & Zöllner Industriebeteiligung - GmbH Annagasse 6 AT 1010 Wien Rakúska republika
   27.05.2004Noví spoločníci:
   ALAS International Baustoffproduktions-AG Unterthalham Strasse 2 AT 4694 Ohlsdorg Rakúska republika
   26.05.2004Zrušeny spoločníci:
   HEKA Holding Beteiligungs GmbH Unterthalham Strasse 2 AT 4694 Ohlsdorg Rakúska republika
   09.01.2004Noví spoločníci:
   Polensky & Zöllner Industriebeteiligung - GmbH Annagasse 6 AT 1010 Wien Rakúska republika
   HEKA Holding Beteiligungs GmbH Unterthalham Strasse 2 AT 4694 Ohlsdorg Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Foltýn 941 Lozorno Vznik funkcie: 15.04.1997
   08.01.2004Zrušeny spoločníci:
   Heka Holding Beteiligungs GmbH Oberlaaerstrasse 276 Wien Rakúska republika
   Polenský u. Zöllner Industriebeteiligungs - GmbH Annagasse 6 A Wien Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Foltýn 941 Lozorno
   20.10.1998Noví spoločníci:
   Heka Holding Beteiligungs GmbH Oberlaaerstrasse 276 Wien Rakúska republika
   Polenský u. Zöllner Industriebeteiligungs - GmbH Annagasse 6 A Wien Rakúska republika
   19.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Polenský & Zöllner Industriebeteiligungs GmbH Julius Welserstrasse 12 Salzburg Rakúsko
   Ján Belianský Fedinova 14 Bratislava 851 01
   Henrich Dvořák Bulharská 39 Bratislava 821 04
   Ing. Milan Hroch Račianska 61 Bratislava 831 02
   Ing. Miloš Mačura Farského 10 Bratislava 851 01
   Ing. Július Morvai Segnerova 2 Bratislava 841 04
   15.12.1997Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Foltýn 941 Lozorno
   14.12.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Foltýn Narcisová 40 Bratislava
   22.05.1997Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Foltýn Narcisová 40 Bratislava
   21.05.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Milan Hroch Račianska 61 Bratislava 831 02
   Ing. Michal Hokr Grossenzersdorf 15 Wien Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Bulharská 39 Bratislava
   21.04.1997Nové sidlo:
   Zlaté piesky 16 Bratislava 823 76
   20.04.1997Zrušené sidlo:
   Zlaté piesky 16 Bratislava 821 04
   12.12.1994Nové obchodné meno:
   Štrmac, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Polenský & Zöllner Industriebeteiligungs GmbH Julius Welserstrasse 12 Salzburg Rakúsko
   Ján Belianský Fedinova 14 Bratislava 851 01
   Henrich Dvořák Bulharská 39 Bratislava 821 04
   Ing. Milan Hroch Račianska 61 Bratislava 831 02
   Ing. Miloš Mačura Farského 10 Bratislava 851 01
   Ing. Július Morvai Segnerova 2 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michal Hokr Grossenzersdorf 15 Wien Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Bulharská 39 Bratislava
   11.12.1994Zrušené obchodné meno:
   ŠTRMAC Bratislava spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Polensky & Zollner Bauges m.b.H. Zweignie-derlassung Linz, Desffling 10 Linz Rakúska republika
   Henrich Dvořák Bulharská 39 Bratislava 821 04
   Ing. Milan Hroch Račianska 61 Bratislava 831 02
   Ing. Miloš Mačura Farského 10 Bratislava 851 01
   Ing. Július Morvai Segnerova 2 Bratislava 841 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Michal Hokr Grossenzersdorf 15 Wien Rakúska republika
   17.05.1993Nové obchodné meno:
   ŠTRMAC Bratislava spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Zlaté piesky 16 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   predaj piesku, štrkopiesku a štrku
   sprostredkovanie a predaj stavebného materiálu a stavebných hmôt
   výroba stavebného materiálu a stavebných hmôt
   banská činnosť (platí len s povolením príslušného banského úradu)
   Noví spoločníci:
   Polensky & Zollner Bauges m.b.H. Zweignie-derlassung Linz, Desffling 10 Linz Rakúska republika
   Henrich Dvořák Bulharská 39 Bratislava 821 04
   Ing. Milan Hroch Račianska 61 Bratislava 831 02
   Ing. Miloš Mačura Farského 10 Bratislava 851 01
   Ing. Július Morvai Segnerova 2 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Milan Hroch Račianska 61 Bratislava 831 02
   Ing. Michal Hokr Grossenzersdorf 15 Wien Rakúska republika