Vytvořte fakturu

B. Braun Medical - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název B. Braun Medical
IČO 31350780
TIN 2020297609
DIČ SK2020297609
Datum vytvoření 24 Květen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo B. Braun Medical
Hlučínska 3
83103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 38 660 984 €
Zisk 1 453 250 €
Vlastní kapitál 4 795 066 €
Kontaktní informace
Email info.sk@bbraun.com
Telefon(y) 0263838920, 0800155440, 0800155441
Fax(y) 0268209535, 0244638067
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 36,489,208
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 3,098,108
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 3,084,811
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 710,026
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,018,092
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 326,773
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 4,566
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 25,354
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 13,297
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 13,297
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 33,390,130
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 2,230,165
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,230,165
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 236,289
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 236,289
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 30,877,900
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 30,877,900
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 88,628
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 30,789,272
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 45,776
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 14,010
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 31,766
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 970
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 970
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 36,489,208
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,544,986
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 29,875
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 29,875
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 4,048,276
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 25,274
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 25,274
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 988,311
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 4,591,976
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -3,603,665
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,453,250
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 29,944,222
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 27,611
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 27,611
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 95,043
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 95,043
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 28,916,992
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 28,338,369
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 22,201,874
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,136,495
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 118,010
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 27,944
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 432,471
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 198
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 904,576
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 904,576
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 35,253,039
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 38,660,984
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 34,857,560
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 395,479
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 30
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,407,915
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 36,323,667
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 22,023,589
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 80,066
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) -119,320
D. Služby (účtová skupina 51) 9,048,523
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 915,439
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 727,877
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 181,492
4. Sociální náklady (527, 528) 6,070
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 20,221
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 168,533
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 168,533
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 277,696
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,908,920
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,337,317
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,220,181
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 946
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 6
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 6
XII. Kurzové zisky (663) 939
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 240,264
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 212,541
2. Ostatní náklady (562A) 212,541
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 975
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 26,748
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -239,318
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,097,999
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 644,749
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 710,732
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -65,983
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,453,250
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31350780 TIN: 2020297609 DIČ: SK2020297609
 • Sídlo: B. Braun Medical, Hlučínska 3, 83103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 24 Květen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  PharmDr. Jiří Lukeš Zámeček 442/19 Hradec Králové 500 08 Česká republika 01.07.2005
  Ing. Petr Macoun, PhD. Husníkova 2086 Praha 5 158 00 Česká republika 01.07.2014
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  B. Braun Austria Gesellschaft m.b.H. 22 373 € (74.9%) Maria Enzersdorf 2344 Rakúsko
  B. Braun Melsungen A.G. 7 502 € (25.1%) D-3508 Melsungen SRN
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   04.07.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Petr Macoun , PhD. Husníkova 2086 Praha 5 158 00 Česká republika Vznik funkcie: 01.07.2014
   03.07.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Lubomír Klepáč , MBA Havlíčkova 27 Brno 602 00 ČR Vznik funkcie: 01.07.2005
   09.01.2014Nové sidlo:
   Hlučínska 3 Bratislava 831 03
   08.01.2014Zrušené sidlo:
   Handlovská 19 Bratislava 851 01
   12.12.2013Nové obchodné meno:
   B. Braun Medical s.r.o.
   11.12.2013Zrušené obchodné meno:
   B.Braun Medical s.r.o.
   15.09.2006Nové predmety činnosti:
   montáž, údržba a oprava zdravotníckych pomôcok v rozsahu voľnej živnosti
   usporadúvanie školení, kurzov a iných odborných podujatí v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom nehnuteľností pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné ako základné služby
   montáž, rekonštrukcia, opravy a údržba vyhradených technických zariadení- zdravotníckych prístrojov
   22.07.2005Noví spoločníci:
   B. Braun Austria Gesellschaft m.b.H. Otto Braun Strasse 3-5 Maria Enzersdorf 2344 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   PharmDr. Jiří Lukeš Zámeček 442/19 Hradec Králové 500 08 Česká republika Vznik funkcie: 01.07.2005
   MUDr. Lubomír Klepáč , MBA Havlíčkova 27 Brno 602 00 ČR Vznik funkcie: 01.07.2005
   21.07.2005Zrušeny spoločníci:
   B. Braun Austria Gesellschaft m.b.H. Langackern 3-5 Maria Enzersdorf Rakúsko
   Ing. Marián Strýček Laténska 14 Bratislava 851 10
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Strýček Laténska 14 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 24.05.1993
   11.08.2003Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   veľkodistribúcia liekov a zdravotníckych pomôcok
   Noví spoločníci:
   Ing. Marián Strýček Laténska 14 Bratislava 851 10
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Strýček Laténska 14 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 24.05.1993
   10.08.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marian Strýček Kalinčiakova 21 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marian Strýček Kalinčiakova 21 Bratislava
   08.06.2000Noví spoločníci:
   B. Braun Melsungen A.G. Carl Braun Strasse 1 D-3508 Melsungen SRN
   B. Braun Austria Gesellschaft m.b.H. Langackern 3-5 Maria Enzersdorf Rakúsko
   Ing. Marian Strýček Kalinčiakova 21 Bratislava
   07.06.2000Zrušeny spoločníci:
   B. Braun Austria Gesellschaft m.b.H. Langackern 3-5 Maria Enzersdorf Rakúsko
   B. Braun Melsungen A.G. Carl Braun Strasse 1 D-3508 Melsungen SRN
   Ing. Marian Strýček Kalinčiakova 21 Bratislava
   16.01.1998Nové obchodné meno:
   B.Braun Medical s.r.o.
   Nové sidlo:
   Handlovská 19 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   15.01.1998Zrušené obchodné meno:
   B. Braun Medical Bratislava s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Smrečianska 29 Bratislava 811 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Urle-Gerrit Korber Banícka 62 Pezinok 902 01
   24.05.1993Nové obchodné meno:
   B. Braun Medical Bratislava s.r.o.
   Nové sidlo:
   Smrečianska 29 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   B. Braun Austria Gesellschaft m.b.H. Langackern 3-5 Maria Enzersdorf Rakúsko
   B. Braun Melsungen A.G. Carl Braun Strasse 1 D-3508 Melsungen SRN
   Ing. Marian Strýček Kalinčiakova 21 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Urle-Gerrit Korber Banícka 62 Pezinok 902 01
   Ing. Marian Strýček Kalinčiakova 21 Bratislava