Vytvořte fakturu

OFPRINT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název OFPRINT
IČO 31350879
TIN 2020873360
Datum vytvoření 24 Květen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo OFPRINT
Vlčie hrdlo 22
82107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 33 867 €
Zisk 1 486 €
Kapitál 31 425 €
Vlastní kapitál 18 432 €
Kontaktní informace
Email ofprint@ofprint.sk
webové stránky http://www.ofprint.sk
Telefon(y) +421244256083
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 23,265
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 23,238
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 23,238
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 23,094
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 144
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 27
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 27
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 23,265
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 19,918
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 663
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 663
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 11,130
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 11,130
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,486
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,347
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,249
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 550
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 550
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 406
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 247
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 46
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 154
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 154
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,942
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 33,868
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 33,867
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 27,787
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 6,080
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 31,330
D. Služby (účtová skupina 51) 22,596
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 8,728
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 6,056
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 2,143
4. Sociální náklady (527, 528) 529
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,537
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 11,271
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 571
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 360
2. Ostatní náklady (562A) 360
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 211
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -571
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,966
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,486
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31350879 TIN: 2020873360
 • Sídlo: OFPRINT, Vlčie hrdlo 22, 82107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 24 Květen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Juraj Holík Čakanková 4 Bratislava 821 07 14.03.2008
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Juraj Holík 6 639 € (100%) Čakanková 4 Bratislava 821 07
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   05.06.2009Noví spoločníci:
   Juraj Holík Čakanková 4 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Juraj Holík Čakanková 4 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 14.03.2008
   04.06.2009Zrušeny spoločníci:
   Juraj Holík Bieloruská 64 Bratislava 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Holík Bieloruská 64 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 14.03.2008
   20.03.2008Nové sidlo:
   Vlčie hrdlo 22 Bratislava 821 07
   Noví spoločníci:
   Juraj Holík Bieloruská 64 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   Juraj Holík Bieloruská 64 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 14.03.2008
   19.03.2008Zrušené sidlo:
   Magnetova 11 Bratislava 832 13
   Zrušeny spoločníci:
   Jaromír Holík Estónska 4 Bratislava
   Juraj Holík Estónska 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jaromír Holík Estónska 4 Bratislava
   25.01.1999Noví spoločníci:
   Jaromír Holík Estónska 4 Bratislava
   Juraj Holík Estónska 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Jaromír Holík Estónska 4 Bratislava
   24.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Jaromír Holík Estónska 4 Bratislava
   Juraj Holík Estónska 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jaromír Holík Estónska 4 Bratislava
   24.05.1993Nové obchodné meno:
   OFPRINT spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Magnetova 11 Bratislava 832 13
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   ofsetová tlač brožúr, tlačív, letákov
   kopírovanie písomností
   kúpa a predaj tovarov /tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povo- lenie, možno nakupovať a predávať len s osobitným povolením/
   Noví spoločníci:
   Jaromír Holík Estónska 4 Bratislava
   Juraj Holík Estónska 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jaromír Holík Estónska 4 Bratislava