Vytvořte fakturu

CENTRAL EUROPE TRADING & TECHNOLOGIES - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 24.09.2015
Basic information
Obchodní název CENTRAL EUROPE TRADING & TECHNOLOGIES
IČO 31351034
TIN 2020298126
Datum vytvoření 26 Květen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CENTRAL EUROPE TRADING & TECHNOLOGIES
Pračanská 60
83107
Bratislava
Financial information
Zisk -480 €
Date of updating data: 24.09.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 92,345
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 29,974
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 14,041
7. Zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) - /095A/ 14,041
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,992
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 1,992
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 13,941
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 13,941
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 62,371
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 61,010
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 11,518
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 49,492
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,361
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 1,361
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 92,345
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -365,447
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 199
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 7,965
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 3,717
2. Přecenění rozdílů z kapitálových účastí (+/- 415) 4,248
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -379,771
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 3,718
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -383,489
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -480
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 457,792
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 564
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 564
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 457,228
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 308,272
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 308,272
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 3,087
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 34,422
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 108,360
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,087
Date of updating data: 24.09.2015
Income and expenses 2014
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -480
Date of updating data: 24.09.2015
Files
4251858.tif
Date of updating data: 24.09.2015