Vytvořte fakturu

KriMus - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název KriMus
IČO 31351166
TIN 2020342434
DIČ SK2020342434
Datum vytvoření 25 Květen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KriMus
Žitavská 5
82107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 263 175 €
Zisk -1 997 €
Kapitál 197 290 €
Vlastní kapitál 129 515 €
Kontaktní informace
Email krimus@nextra.sk
webové stránky http://www.krimus.sk
Telefon(y) +421245522871
Fax(y) 0245522871
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 35,721
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 35,721
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 35,721
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 154,966
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 7,962
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 80,218
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 483
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 11,282
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 190,687
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 127,518
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,812
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 121,064
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,997
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 63,169
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 467
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 61,093
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 28,479
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 4,611
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,012
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 23,991
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,609
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 263,175
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 262,027
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,148
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 263,895
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 176,960
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 7,933
C. Služby (účtová skupina 51) 23,707
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 43,463
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,080
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 6,698
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,054
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -720
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 53,427
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 317
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 317
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -317
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -1,037
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,997
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31351166 TIN: 2020342434 DIČ: SK2020342434
 • Sídlo: KriMus, Žitavská 5, 82107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 25 Květen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Vladimír Krištín Kuneradská 25 Bratislava 841 03 25.05.1993
  Ladislav Musil Dlhá 16 Zálesie 900 28 12.05.2014
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Vladimír Krištín 3 320 € (50%) Kuneradská 25 Bratislava 841 03
  Ladislav Musil 3 320 € (50%) Dlhá 16 Zálesie 900 28
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   07.10.2014Nové predmety činnosti:
   Požičovňa náradia
   Čistiace a upratovacie práce
   Maliarske práce
   Noví spoločníci:
   Ladislav Musil Dlhá 16 Zálesie 900 28
   Nový štatutárny orgán:
   Ladislav Musil Dlhá 16 Zálesie 900 28 Vznik funkcie: 12.05.2014
   06.10.2014Zrušeny spoločníci:
   Ladislav Musil Dlhá 467/8 Zálesie 900 23
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ladislav Musil Dlhá 467/8 Zálesie 900 23 Vznik funkcie: 25.05.1993
   02.12.2006Nové sidlo:
   Žitavská 5 Bratislava 821 07
   Noví spoločníci:
   Ladislav Musil Dlhá 467/8 Zálesie 900 23
   Nový štatutárny orgán:
   Ladislav Musil Dlhá 467/8 Zálesie 900 23 Vznik funkcie: 25.05.1993
   01.12.2006Zrušené sidlo:
   Dudvážska 5 Bratislava 821 07
   Zrušeny predmety činnosti:
   oprava a údržba elektrických strojov a prístrojov
   Zrušeny spoločníci:
   Ladislav Musil Tomanova 116 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ladislav Musil Tomanova 116 Bratislava
   29.11.2002Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Krištín Kuneradská 25 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 25.05.1993
   28.11.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Krištín Meteorova 5 Bratislava
   20.10.1998Nové sidlo:
   Dudvážska 5 Bratislava 821 07
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Krištín Kuneradská 25 Bratislava 841 03
   Ladislav Musil Tomanova 116 Bratislava
   19.10.1998Zrušené sidlo:
   Tomanova 116 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Krištín Meteorova 5 Bratislava
   Ladislav Musil Tomanova 116 Bratislava
   25.05.1993Nové obchodné meno:
   KriMus spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Tomanova 116 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením/
   oprava a údržba elektrických strojov a prístrojov
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Krištín Meteorova 5 Bratislava
   Ladislav Musil Tomanova 116 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Krištín Meteorova 5 Bratislava
   Ladislav Musil Tomanova 116 Bratislava