Vytvořte fakturu

SPM DENTAL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SPM DENTAL
IČO 31351298
TIN 2020918240
Datum vytvoření 31 Květen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SPM DENTAL
Prúdova 1
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 104 679 €
Zisk -1 732 €
Kapitál 32 917 €
Vlastní kapitál -1 281 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421243421100
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 22,457
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 19,841
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 19,841
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 13,136
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 6,705
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,616
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 22
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 22
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 600
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 600
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 600
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,994
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,994
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 22,457
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -3,013
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -7,921
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -7,921
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,732
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 25,470
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 4,666
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,087
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 2,579
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 12,659
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 7,501
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,501
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,881
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,259
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,018
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 3,190
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,190
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 4,955
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 104,646
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 104,679
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 13,271
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 91,375
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 33
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 104,456
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 17,374
D. Služby (účtová skupina 51) 35,092
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 43,544
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 32,206
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 11,168
4. Sociální náklady (527, 528) 170
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 155
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 6,346
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 6,346
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,945
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 223
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 52,180
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,475
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 937
2. Ostatní náklady (562A) 937
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 538
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,475
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,252
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,732
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4271658.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31351298 TIN: 2020918240
 • Sídlo: SPM DENTAL, Prúdova 1, 82105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 31 Květen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  MUDr. Soňa Šeböková Kadnárova 2 Bratislava 831 52 25.06.2013
  MUDr. Peter Janiš Čerencova 85112/2 Bratislava-Záhorská Bystrica 841 06 20.12.2002
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  MUDr. Soňa Šeböková 3 320 € (50%) Kadnárova 2 Bratislava 831 52
  MUDr. Peter Janiš 3 320 € (50%) Čerencova 85112/2 Bratislava-Záhorská Bystrica 841 06
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   25.06.2013Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Soňa Šeböková Kadnárova 2 Bratislava 831 52
   MUDr. Peter Janiš Čerencova 85112/2 Bratislava-Záhorská Bystrica 841 06 Vznik funkcie: 20.12.2002
   24.06.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Soňa Šeböková 3/27 Dunajská Lužná
   MUDr. Peter Janiš Dulovo nám. 11 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 20.12.2002
   23.07.2004Nové predmety činnosti:
   poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v ambulancii v odbore stomatológia
   poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v zubnej technike v odbore zubná technika
   31.05.2004Noví spoločníci:
   MUDr. Soňa Šeböková 3/27 Dunajská Lužná
   MUDr. Peter Janiš Dulovo nám. 11 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Peter Janiš Dulovo nám. 11 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 20.12.2002
   30.05.2004Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Peter Janiš Dulovo nám. 11 Bratislava
   MUDr. Soňa Šeböková 3/27 Dunajská Lužná
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   24.05.1995Noví spoločníci:
   MUDr. Peter Janiš Dulovo nám. 11 Bratislava
   MUDr. Soňa Šeböková 3/27 Dunajská Lužná
   23.05.1995Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Peter Janiš Dulovo nám. 11 Bratislava
   MUDr. Miroslav Karlík Adámiho 23 Bratislava
   MUDr. Soňa Šeböková 3/27 Dunajská Lužná
   27.02.1995Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Soňa Šeböková 3/27 Dunajská Lužná
   26.02.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Róbert Šmalo Pavlovova 20 Martin
   21.12.1993Nový štatutárny orgán:
   Róbert Šmalo Pavlovova 20 Martin
   20.12.1993Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Soňa Šeböková 3/27 Dunajská Lužná
   31.05.1993Nové obchodné meno:
   SPM DENTAL, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Prúdova 1 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj priemyselného tovaru, spotrebného tovaru a rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   MUDr. Peter Janiš Dulovo nám. 11 Bratislava
   MUDr. Miroslav Karlík Adámiho 23 Bratislava
   MUDr. Soňa Šeböková 3/27 Dunajská Lužná
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   MUDr. Soňa Šeböková 3/27 Dunajská Lužná