Vytvořte fakturu

PREMOSTAV - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PREMOSTAV
IČO 31351433
TIN 2020333117
DIČ SK2020333117
Datum vytvoření 25 Květen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PREMOSTAV
Vajnorská 135
83237
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 24 856 €
Zisk -31 011 €
Kapitál 58 324 €
Vlastní kapitál 29 127 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0244457861
Mobile(y) +421903424920, +421903424930
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 6,125
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 6,125
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 6,125
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 11,057
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 4,091
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 896
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,070
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 17,182
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -1,884
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 464
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 22,023
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -31,011
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 19,066
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 19,066
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 309
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,644
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,351
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 15,762
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 24,856
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 24,451
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 405
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 54,674
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 16,382
C. Služby (účtová skupina 51) 9,813
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 25,073
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 781
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 2,625
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -29,818
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -1,744
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 233
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 233
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -233
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -30,051
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -31,011
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015