Vytvořte fakturu

Quo - SQ - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Quo - SQ
IČO 31351450
TIN 2020313053
DIČ SK2020313053
Datum vytvoření 25 Květen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Quo - SQ
Púchovská 12
83106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 448 493 €
Zisk 9 513 €
Kapitál 226 601 €
Vlastní kapitál 140 923 €
Kontaktní informace
Email info@sdi-global.sk
webové stránky http://www.sdi-global.sk
Telefon(y) +421244873252, +421244873251
Fax(y) 0244873251, 0244873252
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 201,331
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 9,973
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 9,973
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 9,973
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 189,923
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 34,382
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 24,827
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 9,555
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 31,388
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 31,297
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 31,297
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 91
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 124,153
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 5,257
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 118,896
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,435
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 6
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,019
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 410
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 201,331
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 130,804
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 897
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 897
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 113,754
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 113,754
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 9,513
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 70,527
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,952
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,952
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 226
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 226
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 62,306
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 45,516
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 45,516
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 5,928
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,252
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,610
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 5,043
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,479
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 564
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 448,493
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 448,493
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 260,063
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 41,966
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 145,686
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 319
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 459
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 435,933
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 147,130
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 41,513
D. Služby (účtová skupina 51) 81,753
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 151,897
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 106,201
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 40,580
4. Sociální náklady (527, 528) 5,116
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,390
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 7,512
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 7,512
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -2,570
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,308
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 12,560
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 177,319
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 741
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 741
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 741
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 351
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 2
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 349
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 390
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 12,950
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 3,437
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,437
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 9,513
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31351450 TIN: 2020313053 DIČ: SK2020313053
 • Sídlo: Quo - SQ, Púchovská 12, 83106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 25 Květen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Robert Haramia Kráčice 250/10 Blatné 900 82 08.07.1997
  Jaroslav Opriš 145 Střezimíř 257 87 Česká republika 25.05.1993
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Robert Haramia 1 992 € (30%) Kráčice 250/10 Blatné 900 82
  Quo s.r.o. 4 648 € (70%) Benešov 256 01 Česká republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   02.07.2009Nové sidlo:
   Púchovská 12 Bratislava 831 06
   01.07.2009Zrušené sidlo:
   Pri Vinohradoch 164 Bratislava 831 06
   21.05.2008Nový štatutárny orgán:
   Jaroslav Opriš 145 Střezimíř 257 87 Česká republika Vznik funkcie: 25.05.1993
   20.05.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Jaroslav Opriš K Vodárně 448 Čerčany 257 22 Česká republika Vznik funkcie: 25.05.1993
   17.02.2006Nové predmety činnosti:
   výroba výrobkov z polystyrénu
   predaj a lepenie okenných fólií
   Noví spoločníci:
   Quo s.r.o. IČO: 26 487 985 Křižíkova 2158 Benešov 256 01 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Jaroslav Opriš K Vodárně 448 Čerčany 257 22 Česká republika Vznik funkcie: 25.05.1993
   16.02.2006Zrušeny spoločníci:
   Quo New s.r.o. IČO: 26 487 985 Křižíkova 2158 Benešov 256 01 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jaroslav Opriš K Vodárně 448 Čerčany Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Húščavova 1 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 25.05.1993
   30.09.2002Noví spoločníci:
   Robert Haramia Kráčice 250/10 Blatné 900 82
   Quo New s.r.o. IČO: 26 487 985 Křižíkova 2158 Benešov 256 01 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Róbert Haramia Kráčice 250/10 Blatné 900 82 Vznik funkcie: 08.07.1997
   Jaroslav Opriš K Vodárně 448 Čerčany Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Húščavova 1 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 25.05.1993
   29.09.2002Zrušeny spoločníci:
   Quo New s.r.o. IČO: 26 487 985 Křižíkova 2158 Benešov 256 01 Česká republika
   Robert Haramia Jasovská 12 Bratislava 851 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Róbert Haramia Jasovská 12 Bratislava 851 07
   Jaroslav Opriš K Vodárně 448 Čerčany Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Húščavova 1 Bratislava 841 01
   30.01.2002Noví spoločníci:
   Quo New s.r.o. IČO: 26 487 985 Křižíkova 2158 Benešov 256 01 Česká republika
   29.01.2002Zrušeny spoločníci:
   Quo, spol. s r.o. IČO: 18 595 812 Křížíkova 1480 Benešov 256 01 Česká republika
   07.12.1998Noví spoločníci:
   Quo, spol. s r.o. IČO: 18 595 812 Křížíkova 1480 Benešov 256 01 Česká republika
   Robert Haramia Jasovská 12 Bratislava 851 07
   06.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Quo, spol. s r.o. IČO: 18 595 812 Křížíkova 1480 Benešov 256 01 Česká republika
   Róbert Haramia Jasovská 12 Bratislava 851 07
   03.10.1997Nové obchodné meno:
   Quo - SQ spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Pri Vinohradoch 164 Bratislava 831 06
   Noví spoločníci:
   Quo, spol. s r.o. IČO: 18 595 812 Křížíkova 1480 Benešov 256 01 Česká republika
   Róbert Haramia Jasovská 12 Bratislava 851 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Róbert Haramia Jasovská 12 Bratislava 851 07
   02.10.1997Zrušené obchodné meno:
   QUO - SQ spol. s r.o
   Zrušené sidlo:
   Stromová 13 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   QUO spol. s r.o. IČO: 18 595 812 Křížíkova 1480 Benešov Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   20.11.1996Noví spoločníci:
   QUO spol. s r.o. IČO: 18 595 812 Křížíkova 1480 Benešov Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jaroslav Opriš K Vodárně 448 Čerčany Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Húščavova 1 Bratislava 841 01
   19.11.1996Zrušeny spoločníci:
   QUO s.r.o. Krížikova 1480 Benešov Česká republika
   Zdeněk Starý Podzáhradná 45 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Zdeněk Starý Podzáhradná 45 Bratislava 821 06
   Jaroslav Opriš K Vodárně 448 Čerčany Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Botanická 3131/29 Bratislava
   03.10.1995Noví spoločníci:
   QUO s.r.o. Krížikova 1480 Benešov Česká republika
   Zdeněk Starý Podzáhradná 45 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Zdeněk Starý Podzáhradná 45 Bratislava 821 06
   Jaroslav Opriš K Vodárně 448 Čerčany Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Botanická 3131/29 Bratislava
   02.10.1995Zrušeny spoločníci:
   Quo, spol. s r.o. Příčná 467 Čerčany Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Pavel Frajt U dvojdomu 862 Praha 10 Česká republika
   Josef Kokta Příčná 467 Čerčany Česká republika
   Jaroslav Opriš K vodárne 448 Čerčany Česká republika
   Břetislav Petržilka U krbu 3107 Praha 10 Česká republika
   Jiří Protiva Rembrandtova 2190 Praha 10 Česká republika
   Petr Záruba Fetrovská 21 Praha Česká republika
   25.05.1993Nové obchodné meno:
   QUO - SQ spol. s r.o
   Nové sidlo:
   Stromová 13 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením/
   prenájom hnuteľných vecí
   reklamná činnosť
   sprostredkovanie výkonu služieb
   Noví spoločníci:
   Quo, spol. s r.o. Příčná 467 Čerčany Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Pavel Frajt U dvojdomu 862 Praha 10 Česká republika
   Josef Kokta Příčná 467 Čerčany Česká republika
   Jaroslav Opriš K vodárne 448 Čerčany Česká republika
   Břetislav Petržilka U krbu 3107 Praha 10 Česká republika
   Jiří Protiva Rembrandtova 2190 Praha 10 Česká republika
   Petr Záruba Fetrovská 21 Praha Česká republika