Vytvořte fakturu

POSPRO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 03.05.2016
Basic information
Obchodní název POSPRO
IČO 31351549
TIN 2020294210
DIČ SK2020294210
Datum vytvoření 25 Květen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo POSPRO
Rožňavská 7
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 85 204 €
Zisk 2 721 €
Kapitál 1 035 790 €
Vlastní kapitál 998 159 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421244450106
Mobile(y) +421903456260
Date of updating data: 03.05.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 938,674
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 261,217
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 7,637
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 9,327
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 59,496
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 22,291
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,010
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 36,195
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 998,170
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 937,509
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 952,529
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 952,529
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 18,577
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 939
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -37,257
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,721
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 60,661
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 275
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 60,386
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 27,619
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,506
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 8,399
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 22,862
Date of updating data: 03.05.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 85,204
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 4,105
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 49,641
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 31,200
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 258
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 81,365
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 21,805
C. Služby (účtová skupina 51) 10,562
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 19,320
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,764
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 14,432
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 10,994
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,488
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,839
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 21,379
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 158
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 158
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -158
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,681
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,721
Date of updating data: 03.05.2016
Date of updating data: 03.05.2016