Vytvořte fakturu

PROMO International - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PROMO International
IČO 31351557
TIN 2020295937
DIČ SK2020295937
Datum vytvoření 20 Květen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PROMO International
Dostojevského rad 7
81109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 54 828 €
Zisk 8 947 €
Kapitál 50 431 €
Vlastní kapitál 45 684 €
Kontaktní informace
Email promo@promo.sk
webové stránky http://www.promo.sk
Telefon(y) +421252964074
Fax(y) 0252931862
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 1,679
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 1,679
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,679
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 58,550
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 5,742
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 51,704
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 60,229
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 54,632
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 38,382
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 8,947
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 5,597
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 373
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 5,224
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,551
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 288
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,862
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,523
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 54,828
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 54,197
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 80
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 551
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 44,748
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,066
C. Služby (účtová skupina 51) 30,079
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 10,713
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 327
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 1,183
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,380
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 10,080
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 23,052
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 20
X. Úrokové výnosy (662) 20
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 150
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 150
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -130
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 9,950
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,003
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 8,947
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31351557 TIN: 2020295937 DIČ: SK2020295937
 • Sídlo: PROMO International, Dostojevského rad 7, 81109, Bratislava
 • Datum vytvoření: 20 Květen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Pavol Blan Smolenická 2 Bratislava 851 05 20.05.1993
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Pavol Blan 6 639 € (100%) Smolenická 2 Bratislava 851 05
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   11.01.1999Noví spoločníci:
   Pavol Blan Smolenická 2 Bratislava 851 05
   10.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Pavol Blan Smolenická 2 Bratislava 851 05
   26.10.1994Nové sidlo:
   Dostojevského rad 7 Bratislava 811 09
   25.10.1994Zrušené sidlo:
   Grösslingova 35 Bratislava 811 09
   20.05.1993Nové obchodné meno:
   PROMO International, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Grösslingova 35 Bratislava 811 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prekladateľská a tlmočnícka činnosť
   počítačové spracovanie textov
   podnikateľské poradenstvo
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   vydavateľská a obchodná činnosť
   Noví spoločníci:
   Pavol Blan Smolenická 2 Bratislava 851 05
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Pavol Blan Smolenická 2 Bratislava 851 05