Vytvořte fakturu

TNT Express Worldwide - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 08.12.2016
Basic information
Obchodní název TNT Express Worldwide
IČO 31351603
TIN 2020329113
DIČ SK2020329113
Datum vytvoření 01 Červen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TNT Express Worldwide
Pri starom letisku 14
83006
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 32 962 630 €
Zisk 4 073 899 €
Kapitál 11 324 966 €
Vlastní kapitál 3 211 702 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0800100868
Fax(y) 0248275191
Date of updating data: 08.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 13,953,683
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 6,674,744
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 20,219
2. Software (013) - /073, 091A/ 20,219
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 6,654,525
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 2,556,229
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 3,121,995
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 349,088
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 580,976
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 46,237
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,154,863
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 76,497
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 3,330
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,330
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 73,167
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 7,026,297
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,999,595
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,999,595
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 4,003,224
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 26
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 23,452
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 52,069
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,230
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 50,839
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 124,076
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 2,840
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 27,588
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 93,648
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 13,953,683
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,081,599
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 7,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 7,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 700
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 700
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,073,899
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 9,871,631
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 25,643
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 12,350
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 13,293
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 31,700
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 31,700
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 9,464,596
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,851,492
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,851,492
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 6,915,967
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 153,085
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 99,046
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 388,188
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 56,818
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 349,692
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 32,413
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 317,279
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 453
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 453
Date of updating data: 08.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 32,918,205
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 32,962,630
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 32,918,205
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 3,800
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 40,625
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 27,565,531
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 305,639
D. Služby (účtová skupina 51) 23,124,224
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 3,706,610
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 2,656,850
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 879,622
4. Sociální náklady (527, 528) 170,138
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 20,241
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 241,618
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 241,618
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 14,899
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 152,300
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 5,397,099
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 9,488,342
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,630
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1,295
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 1,294
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 335
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 117,628
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 98,020
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 95,814
2. Ostatní náklady (562A) 2,206
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 10,570
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 9,038
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -115,998
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,281,101
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,207,202
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,248,818
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -41,616
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,073,899
Date of updating data: 08.12.2016
Date of updating data: 08.12.2016